Utvikling og innføring av løsninger og tjenester som benytter og utnytter potensialet i telemedisin og e-helse.

Utvikling av og forskning på pasientsentrerte IKT-tjenester og velferdsteknologi som gjør det lettere for hver enkelt å ta vare på egen helse.

Utvikling av og forskning på pasientforløp og samhandlingsmodeller som skal gi befolkningen helhetlige og koordinerte helsetjenester.

Drift, utvikling og forskning på kliniske IKT-løsninger for bedre kommunikasjon og informasjonsflyt i spesialisthelsetjenesten.

Siste nyheter

11.04.2016

Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

30.03.2016

- Hei, Erna, det er hyggelig å se deg igjen! Hvordan går det med skuldra? Kan du vise meg hvor langt du kan strekke opp armen? Kan sykepleieren heve iPaden litt så jeg kan se bedre? 

21.03.2016

Det kommer ingen roboter som vil stjele jobbene fra leger og sykepleiere. Derimot kan elektroniske systemer føre til en enklere hverdag for både pasienter og helsepersonell.

22.02.2016

Se for deg at du er 75 år og har fem livstruende lidelser. Du må jevnlig til kontroll hos fem forskjellige spesialister. Ingen av disse spesialistene snakker med hverandre. Du tar tjue tabletter om dagen som gjør deg kvalm og uvel, og ofte kommer medisinene opp igjen like fort som de kom ned. En tredjedel av tiden er medisinene uten effekt.

Siste nyheter