- Vi er verdensmestre i piloter...

...men jeg kan ikke skjønne hvorfor vi ikke klarer å sette flere av de gode telemedisinske løsningene ut i rutinemessig drift. Det sa Bjørn Astad fra helse- og omsorgsdepartementet under konferansen "Ut med pasienten!" i Tromsø.

Mange som har jobbet med telemedisin og e-helse vil nok nikke gjenkjennende til Astads betraktninger. Pilotprosjekter og forsøk settes i gang, men etter at prosjektperioden er over, forsvinner løsningen.

Astad kom selv med en refleksjon over hvorfor det er slik.

– Vi har utfordringer knyttet til finansiering, og det er ikke alltid samsvar mellom den som har størst nytte av en løsning og den som må ta regninga. Dessuten finnes det en del rettsregler som kan skape utfordringer, sier han.

ut_med_pasienten_nov2010_400px
Deltakere ved konferansen Ut med pasienten! Foto: Jarl-Stian Olsen, NST

Bjørn Astad påpeker at før Samhandlingsreformen kommer i gang i 2012, er det et mål om å finne noen løsninger på disse problemene.

I Statsbudsjettet er det også satt av 50 friske millioner kroner til e-helse.

– Myndighetene ønsker at disse pengene skal brukes til løsninger som gir pasientene et bedre helsetilbud, og til løsninger som kan forhindre lange pasientreiser, sier han.

Les mer om Regjeringens statsing på framtidens helsetjeneste.

– Gammel teknologi skal bort

Astad understreker også at hans sjef, helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap), har vært helt klar på at gammel 80-talls-teknologi nå skal renskes ut av helsesektoren.

– Diskettenes tid er endelig forbi, og i 2011 skal all diskettbruk i helsevesenet være avviklet, hilste Astad fra statsråd Strøm-Erichsen under konferansen "Ut med pasienten!", som ble arrangert i Tromsø 1. og 2. november.

Konferansen dreide seg om pasientsikkerhet, jus og etikk, og hadde et særlig fokus på problemstillinger som oppstår når pasientbehandling flyttes nærmere pasienten – ut i småkommuner og kanskje til og med inn i pasientens hjem.

Les også:

Morgendagens pasient i etiske gråsoner

ut-med-pasienten_orgkomite02_400px
Organisasjonskomiteen; f.v Trine Hansen, Eva Henriksen, Ellen K Christensen og Eva Skipenes. Foto: Jarl-Stian Olsen, NST.

Fulltegnet konferanse

Eva Skipenes, Ellen K. Christensen og Eva Henriksen har hatt ansvar for konferansen, og de er svært godt fornøyd med deltakelsen til en konferanse som har favnet mange viktige temaer, ved hjelp av foredragsholdere fra en rekke fagområder.

-- Vi er spesielt glade for å se at konferansen har fenget alle de målgruppene vi håpet å nå. Her har vi truffet alt fra ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og pasientgrupper til helsemyndigheter og næringsliv, sier Eva Skipenes.

Les mer om konferansen her