17 år med telemedisin

I Nordreisa kjennerer de godt til lange avstander. Derfor er det kanskje ikke noen overraskelse at Sonjatun helsesenter har tatt i bruk telemedisin i så stor grad. De er faktisk veteraner på feltet.
herbjorg_fagertun_400
Herbjørg Fagertun vil heller bruka tida og pengene på behandling av pasientene i Nord-Troms, enn på å flytte dem fram og tilbake. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Sonjatun ble åpnet i 1977, åtte år etter at Betesta sykestue brant ned til grunnen i 1969. Tanken bak det nye helsesenteret var å samle alle helsetjenestene i Nordreisa under samme tak. Nå tar de steget videre og samler helsetilbudet i Nord-Troms i ett nettverk.

Kjapt ute med å bruke ny teknologi

Herbjørg Fagertun har jobbet på helsesenteret siden starten for over 30 år siden og kjenner historien ut og inn. Hun konstaterer at reisaværingene lenge har sett mulighetene og tatt i bruk ny teknologi for å gi pasientene et bedre tilbud.

Derfor er det kanskje ikke rart at Sonjatun i samarbeid med UNN nå kan tilby blant annet røntgentjeneste, ortopedisk veiledning fra spesialist i Tromsø og lysbehandling for pasienter med hudlidelser.

"- Hvis vi effektiviserer dette slik at vi ikke bruker alt av tid og penger til reising - så kan vi heller bruke det på de som virkelig trenger det; pasientene i hjemkommunene våre."
- Allerede i 1991 startet Kjell Alstad, logoped her på Sonjatun, med å bruke videotelefoner for å holde kontakten med afasi-pasienter spredt utover hele Nord-Norge, forteller hun.

Med disse telefonene kunne han holde kontakten med pasientene som var spredt over hele Nord-Norge og gi dem trening og veiledning, slik at de ikke trengte å ta turen til Sonjatun hver gang de skulle til logopeden.

Fem år senere begynte man med videosendinger fra Pårørendeskolen i Oslo, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. Pårørende av pasienter fra Nordreisa kom til Sonjatun og fikk med seg undervisninga som ble overført 1750 kilometer over videokonferanse. Den nye teknologien ga dem et tilbud de ellers ikke ville fått.

Nettverk for Nord-Troms

- Vi har også bygd opp ulike faglige nettverk som dekker hele Nord-Troms. Nå samles helsepersonell fra hele området jevnlig for å diskutere kreftbehandling, demens, rus og psykisk helse. Dessuten er vi knyttet opp mot lungeavdelinga på UNN og Elisabethsenteret i Tromsø i et lungenettverk. Vi har tenkt å bli bedre på behandling av Kols-pasienter.

Det meste av arbeidet i disse nettverkene går nå over videokonferanse, og i et område som Nord-Troms betyr det mye spart reisetid. Det tar omtrent en time å kjøre inn til Nordreisa fra Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy.

Det betyr at dersom to sykepleiere fra hvert av de tre stedene skal reise inn til Nordreisa for å være med på møte, så må seks stykker totalt bruke seks timer arbeidstid hver vei, bare på transport. Med hjemturen snakker vi om 12 timer, eller halvannen arbeidsdag bak rattet.

- Hvis vi effektiviserer dette slik at vi ikke bruker alt av tid og penger til reising - så kan vi heller bruke det på de som virkelig trenger det; pasientene i hjemkommunene våre, avslutter Fagertun.

Relaterte saker...