22.12.2003

Sykehuset i Lofoten mottar elektronisk henvisninger

Nordlandssykehuset Lofoten startet i uke 51 mottak av elektroniske henvisninger. I begynnelsen vil det være gynekologisk poliklinikk, medisinsk avdeling og kirugisk avdeling som kan motta eleketroniske henvisinger. I midten av januar starter de resterende poliklinikkene mottak av elektronisk henvisninger. På bildet ser vi en fornøyd Eli Voie, kontorleder på poliklinisk kontor.
18.12.2003
Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres 21.-23. juni 2004. Frist for abstracts er 2. februar 2004. Tema for årets konferanse er "Citizen participation in eHealth: Challenges for research, technologies and health care organisations".
04.12.2003
Prøveforelesning dr.polit graden i sosiologi
I avhandlingen "Det norske patologinett, et redskap for håndering av faglig og sosial kompleksitet", har kandidaten studert det norske patologinett (PatNet). Dette er en elektronisk tjeneste på Internett, hvor formålet med tjenesten er å fremme kommunikasjon og samarbeid blant norske patologer. Hensikten med studien er å øke forståelsen for hva det er som hemmer utbredelse og bruk av teknologien, og til dette har kandidaten anvendt en systemteoretisk tilnærmingsmåte.
20.11.2003
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo har fått midler fra Statens Kompetanseutviklingsprogram (KUP) for å tilby kurset "Kulturarbeiderskolen" i de fire største byene: Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Kurset er gratis og tilbys de som arbeider med eldre mennesker, psykiatri og rusproblematikk. I samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal deler av kurset gjennomføres ved bruk av videokonferanse teknologi.
19.11.2003

For å overføre hjerte- og lungelyder over videokonferanse brukes elektronisk stetoskop sammen med videokonferanseutstyr. Denne telemedisinske tjenesten er lite benyttet i helsenettet. I dette notatet har jeg sett på om dette kan skyldes tekniske problemer. Utstyr brukt var videokonferanseutstyr og to ulike elektroniske stetoskop for å undersøke signalnivå og lydkvalitet på hjerte- og lungelydene.

Nasjonalt Senter for Telemedisin har ferdigstilt en rapport knyttet til prosjektet "Nye" helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning. Rapporten omhandler et forslag til helse- og sosialsenter på Drag i Tysfjord - et senter med kulturkompetanse som basis og telemedisin som hjelpemiddel.
18.11.2003
Nasjonalt senter for telemedisin registrerer en økende interesse fra helsepersonell fra hele landet for å delta i ulike undervisningstilbud gjennom Nasjonal katalog for fjernundervisning.
18.11.2003
Regionkontaktene ved NST prøve avdekke all telemedisinsk aktivtet i Norge, vi legger nå ut våre funn på www.telemed.no
14.11.2003
Rapporten om distriktsmedisinske senter med telemedisin er under trykking, og kan bestilles fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST).
13.11.2003
Studien identifiserer og beskriver hemmende og fremmende faktorer i forhold til primærlegers bruk av telemedisinske tjenester.
12.11.2003
ReSonare har opprettet et samarbeid med Nasjonalt senter for Telemedisin og den nasjonale læringsportalen Helseutdanning.no, for å spre informasjon og kunnskap om en del hørselsrelaterte emner på en effektiv måte.
Bilde med logoer
07.11.2003
Seminar 17 - 18 november 2003
Seminaret er en avslutning av prosjektene "Eldreomsorg@2020" og "Smarthusteknologi - større spredning, flere kommuner og mer kommunikasjon". Seminaret arrangeres i samarbeid mellom SHdir, Smarthusforum, Innomed, SND og NST. Arrangørene har valgt å avslutte prosjektene med et felles arbeidsseminar, fordi målgruppene og tematikken er sammenfallende. Dette gir muligheten til å nå flere innenfor målgruppene.
30.10.2003
Telemedisinsk prosjekt innen hud og ØNH
NST har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF å bidra til at telemedisin implementeres dersom dette er rasjonelt i forhold til tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet innen fagområdene hud og ØNH.