21 studenter har fått plass

21 studenter fra sju ulike land er tatt opp til det første mastergradsprogram i telemedisin og
e-helse som starter ved Universitetet i Tromsø 16. august.

Til sammen 13 norske søkere har sammen med søkere fra Latvia, Russland, Filippinene, India, Marokko og Sør-Afrika fått tilbud om å være de første i verden som deltar i et toårig engelskspråklig mastergradsprogram i telemedisin og e-helse. Av disse er fire norske og sju utenlandske søkere tilbudt plass ved den helsefaglige retningen mens ni norske og en utenlandsk søker er tilbudt studieplass ved teknologistudiet.

 

Samarbeid

Mastergradsstudiet er utviklet i nært samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Nasjonalt senter for telemedisin (NST). Universitetet har ansvar for gjennomføring av studiet, mens NST bidrar til utvikling av studieplan og stiller med undervisningskrefter.

 

Lokalisert i Forskningsparken

Studenter og undervisningspersonell ved mastergradsprogrammet skal være samlokalisert med Nasjonalt senter for telemedisin i Forskningsparken i Breivika.

 

- Vi gleder oss til å ta imot studentene i vårt miljø. Jeg håper at både våre medarbeidere og studentene skal ha glede av kompaniskapet i form av samarbeid om masteroppgaver og utveksling av kompetanse, sier leder ved Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen.