03.11.2015

Dagens Medisin: Den enkelte er ekspert på eget liv. Det er først når en oppnår gjensidig respekt for hverandres kompetanse, at samhandling blir til gull.

Les den kloke kronikken skrevet av de som utviklet e-læringsprogrammet PUST på NST.

27.10.2015

Det NST-ledede velferdsteknologiprosjektet VictoryaHome fikk nylig prisen som beste prosjekt i det store EU-programmet Active and Assisted Living Programme - ICT for ageing well. Prisen er en anerkjennelse av prosjektets innovasjonsgrad og den humane tilnærmingen til teknologisk utvikling.

22.10.2015

Det som begynte med enkle konsultasjoner over telefon er i dag en jungel av avansert velferdsteknologi. Nå har to veteraner skrevet en bok om pionertiden i Tromsø, der man var tidlig ute med å ta i bruk og forske på telemedisin. 

07.10.2015

Blir du akutt psykiatrisk syk så vil du gjerne ha rask hjelp, og helst slippe å reise langt for å få det. Nå er dette ønsket blitt en realitet for pasienter i Ofoten, Sør-Troms og Midt-Troms.

08.09.2015

Stort EU-prosjekt skal gjøre kvalitetssikret, ikt-basert behandling av depresjoner mer tilgjengelig enn det er i dag.

01.09.2015

Ny teknologi gjør det mulig å involvere og engasjere pasientene i egen helse og sykdom, men faglig kvalitet og personvern må sikres i de tilbudene som kommer. Leder i Tidsskrift for Den norske Legeforening skrevet av NST-forskerne Gro Berntsen og Per Hasvold. 

01.09.2015

Forsker Silje Wangberg ved Høgskolen i Narvik har sammen med NST sett nærmere på hvordan ulike grupper i befolkningen bruker Internett på forhold til kosthold og trening.

01.09.2015

Det tvitres om diabetes! Forskere ved NST har undersøkt hashtagene ‪#‎type1diabetes‬, ‪#‎t1d‬ eller ‪#‎type1‬ og funnet ut at de som selv har diabetes 1 er de som deler mest om sykdommen og som også i størst grad blir re-tweetet. Helsepersonell sine tweeter var ikke fullt så populære.

15.07.2015

NRK.no fokuserer på velferdsteknologi, og har skrevet en sak om robotselen Paro som kan hjelpe pasienter som har demens eller psykisk utviklingshemming. NSTs Per Hasvold er intervjuet i saken.

07.07.2015

NRK.no har skrevet en sterk sak om ALS-rammede Are, og hvordan en robot hjelper han å ha bedre kontakt med familien sin. NSTs Per Hasvold er intervjuet i saken.

02.07.2015

Prosjektet "Evaluering av e-læringskurset PUST" har fått prosjektstøtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) til å teste ut og evaluere kurset i 2015. Kurset handler om personer som lever gode liv med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Prosjektet er nå i gang og søker informanter som er interessert i å delta i evalueringen.

02.07.2015

NST og Psykisk helse- og rusklinikken fikk nylig støtte fra Helsedirektoratet til å planlegge en tjeneste på Internett for tidlig og lett tilgjengelig hjelp til folk med problematisk spilleatferd. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med KoRus-Øst/Sykehuset Innlandet HF og interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge.