Alle vil ha utvikling - ingen vil ha endring

Vil jeg ha et digitalt hjerte inn i kroppen min hvis jeg i fremtiden står i en situasjon hvor jeg trenger det? JA, hevdet den danske fremtidsforskeren, Maria-Therese Hoppe under åpningen av den sjette internasjonale e-helsekonferansen i Tromsø.

Ifølge fremtidsforskeren skremmes vi alle av bilder hvor grensene mellom menneskekropp og teknologi viskes ut, og mennesker fremstår som "aliens". Men Hoppe tror at når vi står overfor et reelt valg, og får muligheten til å fortsette å leve eller fungere som før ved hjelp av moderne teknologi, så velger vi teknologi.

  -I det øyeblikket det er bra for meg, vil jeg ha det, mener den erfarne fremtidsforskeren.

Fremtidens muligheter
Så vel eksperter som politikere har historisk sett hatt vanskeligheter med å se hvilke muligheter som ligger i fremtiden.

  -Patentet på mobiltelefon ble sikret så langt tilbake som i 1912. En melonbonde i Florida sikret seg rettighetene. Og så var det ingeniøren i IBM som i 1962 ikke skjønte hva i all verden en "microchip" kunne brukes til, eksemplifiserer Hoppe.

Drivkreftene
Som drivkraft for utviklingen innenfor elektronikk og teknologi trekker hun frem følgende faktorer:
  -Elektronikk blir stadig billigere i anskaffelse
  -Lagringskapasiteten på datamaskinene eksploderer

Nanoteknologi
Og skal vi tro den erfarne fremtidsforskeren er nano-teknologi den nye, store farsott i verden.

  -Vi bruker det allerede, og det er strengt tatt anvendelig til alt. Vi har allerede brukt denne teknologien til å lage luktfrie sokker. Snart kan vi utstyre helsepersonell med antibaktrielle klær og klær som regulerer kroppstemperaturen. Det finnes uante muligheter, hevder hun.

Helsevesenet vegrer seg
Når det gjelder helsevesenets vegring mot å ta i bruk e-helse i stor skala, forklarer Hoppe det med følgende:

  -80 prosent av utfordringene innenfor e-helse, handler ikke om teknologi, men om sosiale og psykologiske forhold. Det dreier seg om organisering, maktforhold, oppgavedeling mellom helsepersonell og desentralisering av tjenester, sier Hoppe.

  -En vanlig kommentar fra helsevesenet er; "Ja, det er et veldig interessant konsept, men det vil ikke fungere for oss.

Ifølge Hoppe frykter ikke mennesker forandringer, men vi frykter tap av verdier og goder vi har i nåtiden.

  -Alle vil ha utvikling, ingen vil ha endring. Det er den paradoksale virkelighet vi står overfor når vi samtidig vet at endringer er det eneste konstante vi har, avslutter hun.


Bilde: Futuristen Maria-Therese Hoppe fra Danmark innledet e-helsekonferansen i Tromsø med et forrykende foredrag om den teknologiske fremtid og hva vi kan forvente oss av endringer i årene som kommer. Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for telemedisin

Sitater fra Maria-Therese Hoppe:
  -E-helse er en av de viktigste drivkreftene når det gjelder positive endringer innenfor helsevesenet.
  -E-helse vil i fremtiden bli like vanlig og tilgjengelig for alle som dagens MP3 spillere er.
  -Dagens unge mennesker kjenner ikke en verden uten tilgjengelig kommunikasjon hele døgnet (TV, mobil og internett)
  -Fremtidens "morsskikkelse" er en far…