Åpen kildekode gir merverdi for studenter

De internasjonale telemedisinstudentene i Tromsø får med seg kompetanse til sine hjemland som er gull verdt for deres lokale omgivelser.
masterstudenter_opensource_
Masterstudentene ved telemedisin-studiet ved Universitetet i Tromsø videreutvikler den åpne kildekoden i datasystemet Pasientlink. Fra venstre Kent Ove Josefsen fra Norge, Sanjay fra Nepal og Joe Hurley fra USA. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Ved å benytte teknologi som er tilgjengelig uansett hvor i verden man befinner seg, gir Universitetet i Tromsø (UiT) disse studentene en merverdi langt utover mastergraden i telemedisin og e-helse.

- Vår strategi er nettopp å gi studentene noen tilleggsverdier utover en universitetsgrad. Derfor benytter vi åpen og lett tilgjengelig kildekode (open source) så langt det er mulig.

- Det gir studentene mulighet for å jobbe videre med ulike prosjekt når de vender tilbake til hjemlandene. En annen tilleggsverdi er nettverket som de bygger her med andre studenter og det brede telemedisinmiljøet i Tromsø, opplyser førsteamanuensis Johan Gustav Bellika.

Video til legen

Andre kull masterstudenter i telemedisin og e-helse startet høsten 2006. I løpet av skoleåret har noen av dem videreutviklet et system som forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø tidligere har laget. Sikker kommunikasjon mellom pasient og fastlege på e-post er videreutviklet til å inkludere muligheter for å sende videosnutter på mobiltelefonen.

- Det kan være situasjoner der pasienter har behov for å kontakte legen og legge ved annen type dokumentasjon enn bare tekst. Et eksempel kan være pasienter med anfall hvor legen kan hente viktig informasjon gjennom å se en videosnutt av anfallet, sier Bellika.

Informasjonen krypteres

Sikkerheten i systemet ivaretas gjennom kryptering. Pasienten kobler mobiltelefonen til datamaskinen via bluetooth og videosnutten kan da sendes til legen via en internett side. Pasienten må identifisere seg gjennom å logge seg på et sikkert kommunikasjonssystem, Pasientlink hvor det kreves passord som han får tilsendt på SMS.

Hvis og når legen sender svar tilbake til pasienten, får sistnevnte melding via SMS om at han har fått svar og kan logge seg inn i Pasientlink for å lese hva legen svarer.

- Ved å bruke teknologi basert på åpen kildekode, kan studentene ta med seg dette uansett hvor de kommer fra i verden. Der kan de videreutvikle eller tilrettelegge teknologien for lokalmiljø i andre verdensdeler. På den måten bidrar vi til å spre telemedisin og e-helse til hele verden, takket være åpen kildekode, avslutter førsteamanuensis Johan Gustav Bellika.