Årsrapport for WHO-aktivitetene

Det er utarbeidet en rapport over NSTs aktiviteter i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO). Rapporten er basert på en mal fra WHO. I tillegg er det tatt med et kort sammendrag av andre internasjonale aktiviteter ved NST. Rapporten er på engelsk.