Årsrapporter og nøkkeltall

Tall og fakta om NST.

Senteret er finansiert av norske myndigheter, hovedsakelig Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF og Norges forskningsråd.

I tillegg skaffer NST inntekter gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt, samt oppdragsfinansiert forskning.

Årsrapporter

Virksomhetsrapporter

Nøkkeltall for 2013

Finansieringskilder 2013:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 33,7 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 44 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 15,3 millioner

Produksjon 2013:

Pågående doktorgrader ved NST: 16
Avsluttede doktorgrader ved NST: 7
Vitenskapelige publikasjoner: 89
Populærvitenskapelige artikler: 9
Rapporter med ISBN-NR: 7
Andre rapporter: -
Studentoppgaver: 9
Foredrag av NSTs medarbeidere: 216
Medieoppslag: 189

 

Nøkkeltall for 2012

Finansieringskilder 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 32,7 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 41,8 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 9,1 millioner

Produksjon 2012:

Pågående doktorgrader ved NST: 16
Avsluttede doktorgrader ved NST: -
Vitenskapelige publikasjoner: 61
Populærvitenskapelige artikler: 4
Rapporter med ISBN-NR: 3
Andre rapporter: 2
Studentoppgaver: 9
Foredrag av NSTs medarbeidere: 214
Medieoppslag: 174

 

Nøkkeltall for 2011

Finansieringskilder 2011:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 31,7 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 33,7 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 8,3 millioner

Produksjon 2011:

Pågående doktorgrader ved NST: 15
Avsluttede doktorgrader ved NST: 5
Vitenskapelige publikasjoner: 45
Populærvitenskapelige artikler: 3
Rapporter med ISBN-NR: 6
Andre rapporter: 3
Studentoppgaver: 5
Foredrag av NSTs medarbeidere: 210
Medieoppslag: 214

 

Nøkkeltall for 2010

Finansieringskilder 2010:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 30,7 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 14,4 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord 7 millioner
Helse Nord - forskningsleder 1,1 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 8,1 millioner

Produksjon 2010:

Pågående doktorgrader ved NST: 17
Avsluttede doktorgrader ved NST: 1
Vitenskapelige publikasjoner: 40
Populærvitenskapelige artikler: 5
Rapporter med ISBN-NR: 10
Andre rapporter: 3
Studentoppgaver:  
Foredrag av NSTs medarbeidere: 225
Medieoppslag: 83

 

Nøkkeltall for 2009

Finansieringskilder 2009:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 29,8 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 25,4 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: 9,5 millioner
Helse Nord - forskningsleder 0,25 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 1,5 millioner

Produksjon 2009

Pågående doktorgrader ved NST: 18
Avsluttede doktorgrader ved NST: 3
Vitenskapelige publikasjoner: 26
Populærvitenskapelige artikler: 3
Rapporter med ISBN-NR: 9
Andre rapporter: 6
Studentoppgaver: 3
Foredrag av NSTs medarbeidere 211
Medieoppslag: 291

 

Nøkkeltall for 2008

Finansieringskilder 2008:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 28,6 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 31,2 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: 11 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 3,8 millioner

Produksjon 2008

Pågående prosjekter: 55
Avsluttede prosjekter: 8
Pågående doktorgrader ved NST: 23
Avsluttede doktorgrader ved NST: 3
Vitenskapelige publikasjoner: 37
Populærvitenskapelige artikler: 12
Rapporter med ISBN-NR: 8
Andre rapporter: 4
Studentoppgaver: 9
Foredrag av NSTs medarbeidere 230
Medieoppslag: 187

 

Nøkkeltall for 2007

Finansieringskilder 2007:

Helse- og omsorgsdepartementet (HoD): 26,9 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 27,8 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: 9,9 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 6,7 millioner

Produksjon 2007

Pågående prosjekter: 41
Avsluttede prosjekter: 15
Pågående doktorgrader ved NST: 17
Avsluttede doktorgrader ved NST: 1
Vitenskapelige publikasjoner: 37
Populærvitenskapelige artikler: 19
Rapporter med ISBN-NR: 14
Andre rapporter: 6
Studentoppgaver: 15
Foredrag av NSTs medarbeidere 311
Medieoppslag: 255

 

Nøkkeltall for 2006

Finansieringskilder 2006:

Helse- og omsorgsdepartementet/Helse Nord: 26 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 16,6 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: 12 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 8,5 millioner

Produksjon 2006

Pågående prosjekter: 24
Avsluttede prosjekter: 20
Pågående doktorgrader ved NST: 11
Avsluttede doktorgrader ved NST: 1
Vitenskapelige publikasjoner: 19
Populærvitenskapelige artikler: 7
Rapporter med ISBN-NR: 10
Andre rapporter: 10
Studentoppgaver: 4
Foredrag av NSTs medarbeidere 405
Medieoppslag: 263

 

Nøkkeltall for 2005

Finansieringskilder 2005:

Helse- og omsorgsdepartementet/Helse Nord: 25,3 millioner
Eksterne prosjektinntekter: 21,2 millioner
Telemedisinsk forskningsutvalg/Helse Nord: 10,9 millioner
Universitetssykehuset Nord-Norge: 6,8 millioner

Produksjon 2005

Pågående prosjekter: 32
Avsluttede prosjekter: 25
Pågående doktorgrader ved NST: 10
Avsluttede doktorgrader ved NST: 1
Vitenskapelige publikasjoner: 24
Populærvitenskapelige artikler: 2
Rapporter med ISBN-NR: 8
Andre rapporter: 18
Studentoppgaver: 6
Foredrag av NSTs medarbeidere: 280
Medieoppslag 203

 

Nøkkeltall for 2004

Produksjon 2004

Pågående prosjekter: 19
Avsluttede prosjekter: 30
Pågående doktorgrader ved NST: 7
Avsluttede doktorgrader ved NST: 0
Vitenskapelige publikasjoner: 17
Populærvitenskapelige artikler: 4
Rapporter med ISBN-NR:  
Andre rapporter: 26
Studentoppgaver: 6
Foredrag av NSTs medarbeidere: 268
Medieoppslag 107