Bedre design, bedre helse

Vi har kommet til 2008, og jobbmarkedet har blitt virkelig internasjonalt. Ta japanske Naoe Tatara som eksempel. Hun flyttet nylig havlveis rundt jorda for å jobbe på NST og Tromsø Telemedicine Laboratory med å forbedre brukervennligheten til elektroniske selvhjelps-verktøy.
naoe_tatara_h_300px
Hun skal være med å utvikle et godt design for selvhjelpsteknologien til diabetes-teamet. Slike telefoner med berøringsskjerm er en del av løsningen. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST

- Da jeg begynte å jobbe med datamaskiner på 90-tallet syntes jeg brukervennligheten var veldig dårlig. Og det gjorde også de eldre i Japan. Mange av dem ville ikke ta datamaskkinene i bruk fordi de var så vanskelige å håndtere, forteller den unge forskeren fra Tokyo.

Naoe started nettopp med doktorgraden sin ved ”diabetes-teamet” ved Nasjonalt senter for telemedisin og Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL). Der jobber forskerne med å utvikle teknologi og prototyper som skal hjelpe diabetespasienter til å håndtere sin egen helse på en bedre måte.

Hjelper diabetespasienter

Det viktigste er å hjelpe pasientene til å regulere sitt eget kosthold og aktivitetsnivå på en bedre måte. For å klare dette bruker de blant annet en stegteller, som kommuniserer trådløst med en mobiltelefon med trådløs Blåtann-teknologi (Bluetooth). Men det er ikke bare enkelt å utvikle denne typen teknologi slik at den gir den effekten man ønsker…

- En studie som er gjort ved Universitetet i Oxford viser at slikt selvhjelpsutstyr ikke har stor effekt hvis det ikke ikke følges opp med regelmessig kontakt fra helsepersonell. Grunnen er bruken av utstyret går ned over tid uten en slik oppfølging, forteller Naoe.

- Derfor vil vi designe systemet vårt slik at det ikke virker forstyrrende i hverdagen til brukerne, er enklere å bruke og gir dem viktige fordeler som bedre kosthold. Det vil sikre at de fortsetter å bruke systemet og ikke faller fra, som studien fra Oxford viser.

For eksempel har diabetes-pasienter ofte problemer med synet. Dette kan lett føre til at de ikke vil bruke elektronisk selvhjelpsutstyr, som det mobile stegteller-mobiltelefon systemet som forskere er i ferd med å utvikle på NST og i TTL.

Små knapper, eller knapper i feil farge, kan nemlig være et stort problem for de som er fargeblinde. Det kan igjen gjøre at slike lovende prosjekter ikke kommer seg av tegnebrettet og ut i drift, og det går igjen utover de som vil ha mest bruk for slike systemer; pasientene.

Verdens minste sensorer

Tatara tok eksamen i ingeniørvitenskap i integrert design ved Universitetet i Keio i 2003, og etter det jobbet hun mye med sensorteknologi i det Japanske selskapet Nippon Telephone and Telegraph (NTT). Et av prosjektene hun jobbet med i løpet av de fire årene ved NTT var å utvikle en blodtrykkssensor som skulle kunne brukes i øret.

- Formen på ørene varierer fra person til person, og det gjorde det vanskelig å lage en sensor som passer til alle. Samtidig skulle vi få den til å fange opp små forandringer i trykket fra blodårene rett ved øret, forteller hun.

En annen av Tataras utfordringer i disse årene var å lage verdens minste lasersensor for å måle mengden av gjennomstrømning i blodårene. Sensoren, som er kun 18 millimeter lang, er koplet til en enhet som kan settes på håndleddet til pasienten. Og denne ”store” enheten veide fortsatt bare 55 gram og var seks centimeter lang. Derfra gikk avlesingene fra lasersensoren til en datamaskin med Blåtann-teknologi.

- Men vi kunne like godt ha brukt denne teknologien til å sende informasjonen til en mobiltelefon istedenfor til en pc, omtrent på sammen måten som vi jobber med i diabetes-teamet her på NST, sier hun til slutt.

Nå har hun altså flyttet til Tromsø. Og med seg i flyttelasset har hun sin egen overbevisning om at god brukervennlighet er helt avgjørende for at ny helseteknologi skal bli tatt i bruk.

Innen 2011 har hun forhåpentligvis skaffet oss ny kunnskap om dette, slik at helseindustrien kan gjøre selvhjelps-teknologien bedre og lettere å bruke i hverdagen. Det vil gjøre det lettere for pasienter med kroniske plager å ta vare på sin egen helse. Og det vil lette det økende trykket på helsevesenet.
 

Kontaktinformasjon

Doktorgradsstudent Naoe Tatara, telefon 959 98 656 og e-post naoe.tatara@telemed.no