Bedre hjelp til pasientene

- Pasientene får bedre og mer hjelp enn vi klarte å gi dem før. Det forteller fastlege Øyvind Roarsen om erfaringene med bruk av telemedisin ved Sonjatun Helsesenter i Nordreisa.
F.v. Lars Vorland (Helse Vest) og Inge Lønning.
F.v. Lars Vorland (Helse Vest) og Inge Lønning får demonstrert hvordan ortopeden på UNN kan veilede behandlingen ved bruk av digitale røntgenbilder og videokonferanse.
Tirsdag 27. februar fikk Sonjatun besøk av Helse- og Sosialkomiteen på Stortinget. Der fikk politikerne møte det som kan bli en del av framtida i Helse-Norge.

Helsesenteret er under ombygging for å bli et distriktsmedisinsk senter (DMS) som kan behandle pasienter som ellers ville blitt sendt til et sykehus.

Men i Nord-Troms bygger man ikke bare om. De tar også i bruk telemedisin for å gi innbyggerne i lokalsamfunnet et bedre helsetilbud.

Slipper 460 kilometer bilkjøring

Siden mai i fjor har 1800 pasienter fått tatt røntgenbilder på Sonjatun. Radiografen, som kommer fra røntgenavdelinga på sykehuset, tar bilde av bruddet og resultatet ligger klart på datasystemet til UNN med det samme.

- Kvaliteten på de digitale bildene er helt topp, og vi får raske og gode tilbakemeldinger fra spesialistene på sykehuset på om pasienten bør sendes inn til sykehuset eller om han eller hun kan få behandling her i Nordreisa.

Roarsen forteller at med dette systemet slipper de fleste pasientene å ta turen inn til Tromsø for å få behandlet bruddet. Og pasientene er kjempefornøyde med tilbudet.

- Jo eldre pasientene blir, jo mindre har de lyst til å reise inn til Tromsø for å få tatt røntgenbilder og få dem vurdert der. Vi snakker tross alt om 230 kilometer kjøring eller 3 og en halv time hver vei, avslutter Roarsen.

F.v. Gunvald Ludvigsen, Laila Dåvøy og Jorodd Asphjell.
Interesserte stortingspolitikere med mange spørsmål. F.v. Gunvald Ludvigsen, Laila Dåvøy og Jorodd Asphjell fra Helse- og Omsorgskomiteen.

Et blikk inn i framtida

Som medlem i Helse- og Sosialkomiteen sitter Krf-politiker Laila Dåvøy igjen med mange tanker og refleksjoner etter besøket. Hun forteller at hun er veldig imponert over det som er på gang i Nordreisa.

- Det var spesielt interessant å høre om den gamle kvinnen som hadde falt og der legene hadde mistanke om brudd i lårhalsen. Etter at de hadde sendt røntgenbilder til UNN viste det seg at det var en mindre skade og at hun slapp å ta turen inn til Tromsø.

Hun er sikker på at de løsningene som blir tatt i bruk i Nordreisa kan komme til nytte i andre deler av landet, slik at flere pasienter kan slippe lange og slitsomme reiser men heller få behandling på hjemstedet.

- Dette var et blikk inn i framtida, og jeg ser for meg et helt annet og mer fleksibelt system enn i dag - med mye mer direkte kommunikasjon mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. Det blir kjempeviktig når en stadig større del av befolkningen blir eldre og trenger mer pleie, avslutter Dåvøy.

Kontaktperson ved NST

Vil du vite mer om de telemedisinske løsningene ved Sonjatun kan du kontakte prosjektleder Lars Rye på telefon 472 80 250.