Bedre oppfølging etter operasjonen

Pasienter som blir operert for tykktarmskreft blir fulgt opp av sykehusene i fem år etter operasjonen. Kan oppfølginga bli bedre og billigere ved hjelp av telemedisin?
Knut Magne Augestad, NSTTykktarmskreft er den tredje vanligste kreftformen i Norge i dag, og antallet som rammes er på vei oppover. Bare i Nord-Norge blir 200 operert for denne sykdommen hvert år.

Det gir rundt 500 etterkontroller i året – noe som betyr mye reising for pasientene og store kostnader for sykehusene.

Etterkontroll hos fastlegen

I et nytt doktorgradsprosjekt skal forsker og kirurg Knut Magne Augestad forsøke å redusere både ulempene for pasientene og kostnadene for helsevesenet.

Derfor spør han nå om disse kontrollene kan utføres på en like god måte av fastlegen ved å bruke telemedisin. Kan det også være at pasientene faktisk blir mer tilfredse av å få oppfølging på denne måten?
 
- Det er nemlig ikke uvanlig at pasienten treffer en ny spesialist ved hver sykehuskontroll. Fastlegen kjenner pasienten og har bedre oversikt over helheten i helsetilstanden hans.

- Vi tror dette kan gi bedre kontinuitet og oppfølging av pasienten, samtidig som de slipper å reise like mye som før, forteller Augestad.

Web-tjeneste til pasienten

Den telemedisinske biten i dette prosjektet består i at forskerne skal utvikle et elektronisk kontrollkort, som fastlegene fyller ut når de har hatt pasienten inne til kontroll. Dette kortet skal være integrert både i pasientjournalen som ligger hos fastlegen og i journalen på sykehuset.

Når legen legger inn nye opplysninger i kontrollkortet blir begge journalene oppdatert automatisk. Hvis pasienten får tilbakefall blir han sendt til sykehuset, der spesialistene kan lese den oppdaterte journalen og raskt sette seg inn i pasientens helsetilstand.

Det skal også utvikles en web-tjeneste, der pasienten kan logge seg inn og få mer informasjon om sykdommen. Der skal de også kunne kommunisere direkte med legen gjennom en spørsmål-og-svar tjeneste. Det kan gi de opererte større trygghet i behandlinga.

Totalt skal 250 pasienter delta i dette forsøket. Halvparten av dem skal få vanlig oppfølging på sykehus, mens den andre halvparten skal følges opp av fastlegen sin etter operasjonen.

Prosjektet ”Nye telemedisinske tjenester ved en kirurgisk avdeling” starter i januar 2007 og skal vare fram til utgangen av 2010. Arbeidet er finansiert av telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord og skal gjennomføres i samarbeid med sykehusene i Tromsø, Harstad, Bodø og Arendal og fastleger i Tromsø, Nordreisa og Leirfjord.

Kontaktperson for prosjektet:

Seniorrådgiver Knut Magne Augestad, direkte telefon 97 49 94 42