Bedre produktivitet med telekonferanse

Studier fra sykehus i Irland viser at telekonferanse gir større engasjement og at deltakerne får med seg mer informasjon enn ved møter som foregår ansikt til ansikt.
Bridget Kane.
Diskusjonene varer lengre og deltakerne får med seg mer når de bruker telekonferanse, viser Bridget Kanes undersøkelse fra tre sykehus i Irland. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Vinteren 2005 til 2006 gjorde Bridget Kane og kollegene hennes et eksperiment ved St. James hospital i Dublin, Irland. Målet var å avdekke om telekonferanser bedret samhandlingen mellom legene, når de møttes for å diskutere behandlingen av pasienter som led av lungekreft.

I forsøket ble det kjørt både vanlige konferanser ved St. James og telekonferanse mellom St. James og sykehusene i Tullamore og Mullingar. Og begge tilfellene diskuterte de diagnoser og behandling av kreftpasienter og kunne se både pasientjournaler, røntgenbilder og CT-bilder på storskjerm.

Mer aktive deltakere

- Evalueringen viste at det ble lengre diskusjoner, deltakerne var mer aktive og de fikk med seg mer av opplysningene og beslutningene med telekonferanse enn på vanlige konferanser, forteller Kane.

En viktig årsak kan være at diskusjonene ble mer strukturerte fordi telekonferanser oppleves som litt mer formelle enn vanlige gruppemøter. Etter å ha gjennomført disse møtene på telekonferanse var det faktisk ingen som meldte om uoverenstemmelser og uklarheter i behandlingen.

Det var faktisk over 50% flere som meldte at de hadde fått med seg de relevante opplysningene i diskusjonene, og nesten dobbelt så mange som ved vanlige møter som meldte at de både forstod og var enige i de medinske beslutningene.

Større tro på behandlingen

Legene som deltok på telekonferanse var også mer positive til den videre behandlingen, og de hadde større tro på at pasienten ville bli bedre som følge av behandlingen man hadde blitt enige om.

- Men vi har ikke sett på om dette førte til at pasientene faktisk ble bedre. Det kan faktisk se ut til at teknologien virker som en positiv forsterker på innstillingen til legene, uten at det nødvendigvis er basert på fakta om pasientens tilstand.

- Men om dette er riktig vet vi ikke før vi har fått studert dette nærmere. Telekonferanse ser ut til å skape en psykologisk distanse som vi må undersøke, avslutter Kane.