Bedre rus-rehabilitering med SMS

Når rusmisbrukere blir sendt hjem etter behandling kuttes ofte kontakten til institusjonen de har vært på. Men for å lykkes er det viktig med tett oppfølging. En studie fra Nasjonalt senter for telemedisin viser at tekstmeldinger kan være en del av løsningen...
sms_nokia_400
Muligheten for å ta kontakt med behandleren på SMS var til god hjelp for pasientene, når det røynet på og ettervernet manglet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Oppfølging etter endt behandling mot rusavhengighet er ofte mangelfull, på grunn av ressursmangel i kommunene og store geografiske avstander. Ettersom de fleste får behandling utenfor sin egen hjemkommune vil det være vanskelig å gi slik støtte uten å reise mye.

Doktorgradsstudent Trond Nergaard Bjerke gjorde over fire måneder i 2003 og 2004 en mindre studie som kan hjelpe på denne mangelen. Åtte personer med rusmisbruk og psykiske lidelser fikk kommunisere fritt med sine behandlere på institusjonen via sms, etter at de hadde flyttet hjem til sin hjemkommune. Og denne oppfølgingen ble av pasientene oppfattet som veldig positivt.

Solgte telefonen – kjøpte den tilbake dagen etter

- Det ble sendt mer enn 210 meldinger mellom de som hadde vært på rehabilitering og behandlerne deres. Det kan virke lite, men de forteller at tryggheten ligger i at de har telefonen tilgjengelig og kan ta kontakt når og hvis de følte behov for det, forteller Bjerke.

Det var pasientenes ”opplevde nærvær” av behandleren som var viktig. Bjerke forteller at en av brukerne solgte mobiltelefonen han hadde fått for 200 kroner for å skaffe penger til rus. Dagen etter kjøpte han den tilbake for dobbel pris. En av motivasjonene for å kjøpe den tilbake var at han opplevde SMS-kontakten som viktig for ham.

Av de åtte rusmisbrukerne som var med fra starten falt fire fra i løpet av den fire måneder lange perioden fordi de ble for syke til å delta. Men likevel mener Nergaard Bjerke at trenden er klar:

- Tilbakemeldingene som jeg fikk i intervjuene etter at de hadde brukt sms-oppfølging er såpass positive at det er verdt å følge dette opp med en større studie av effektene ved slik oppfølging. SMS kan helt klart være en stor hjelp i oppfølgingen etter at de drar tilbake til hjemkommunen etter behandlingen; ikke alene, men som et supplement til den øvrige behandlingen.

I tillegg mener han at bruken av sms bør tilpasses behandlingen som blir gitt ved den enkelte institusjon, ettersom det finnes flere ulike tilnærminger til slik behandling.

- Teknologien i seg selv er lite verdt uten tilpassing til situasjonen, avslutter han.

Les også…

Kontaktinformasjon

Doktorgradsstudent Trond Nergaard Bjerke, telefon 905 19 492 og epost trond.nergaard.bjerke@telemed.no

Vitenskapelig referanse

“It Made Me Feel Connected”—An Exploratory Study on the Use of Mobile SMS in Follow-Up Care for Substance Abusers. Nergaard Bjerke T, Kummervold PE, Christiansen EK, Hjortdal P: http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a907305072~db=all?jumptype=alert&alerttype=author,email