Bedre tilbud til kommunene

Nasjonalt senter for telemedisin og Studiesenteret.no har innledet samarbeid. Sammen skal partene gi et bedre utdanningstilbud til helsesektoren i distrikts-Norge.
samarbeid_studiesent_200
Vibeke Flytkjær (til venstre) og Torbjørg Lindquist ved Nasjonalt senter for telemedisin og Lars Utstøl fra Studiesenteret.no. Foto av Jan Fredrik Frantzen, NST.
Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har lang erfaring med videokonferanser og kursvirksomhet gjennom nettstedet Helsekompetanse.no.

Når avdelinga for Nettbasert kompetanseutvikling ved NST nå satser sammen med Studiesenteret betyr det ei styrking av utdanningstilbudet til helsearbeidere i distriktene.

Satser på kommunehelsetjenesten

Nettbasert Kompetanseutvikling har lenge jobber for et bedre kurstilbud for kommunehelsetjenesten. Kommunene sliter ofte med trange budsjetter, slik at det ikke er lett å tiden og pengene til å strekke til for å reise på kurs.

- Poenget med nettbasert opplæring er nettopp at du skal kunne videreutdanne deg, uten å være nødt til å reise hjemmefra for å gå på skole, forteller undervisningskoordinator Torbjørg Lindquist ved NST.

Studiesenteret.no samarbeider allerede med 40 kommuner og syv fylkeskommuner over hele landet. Sammen med NSTs 315 kurs og 13 000 deltakere i 2006 utgjør dette en sterk kombinasjon.
 
- Samarbeidet gir oss også en arena for å drøfte med helsesektoren om hvilke kompetansebehov de har for framtida, noe som er svært viktig for å kunne utvikle rette tilbud, avslutter Lindquist.

NST viktig for Studiesenteret

Daglig leder i Studiesenteret.no, Lars Utstøl, forteller at helse blir et satsingsområde for dem i tiden fremover.

- I dag har vi både profesjonsutdanninger og fagskoletilbud innen helse, men framover skal vi få på plass en langt større portefølje som gir kommunene i nettverket en unik tilgang på kompetansetilbud. Dette gjelder både fagseminar, kortere kurs og etterutdanningsenheter, sier han.

Ifølge Utstøl vil samarbeidet med Nasjonalt senter for telemedisin og deres portal Helsekompetanse.no stå sentralt i denne satsingen.

- NST og Helsekomptanse.no har et stort faglig nettverk, lang erfaring i å utvikle nye kompetansekonsepter og stor vilje til å se på nye løsninger. Sammen tror jeg vi kan gi større deler av Norge et bredere kompetansetilbud innen helse, avslutter han

En nasjonal læringsportal

Helsekompetanse.no er bygget opp for å være en nasjonal læringsportal for helse- og sosialarbeidere, pasienter, pårørende og de som tilbyr kompetanse innen helsesektoren.

Her kan du finne, delta på og utvikle nettbaserte kompetansetilbud. Nettstedet ble nylig oppgradert for enda bedre brukervennlighet. Du kan lese mer om Helsekompetanse på disse sidene:

Kontaktperson ved NST

Ta gjerne kontakt med undervisningskoordinator Torbjørg Lindquist på telefon 950 64 754.