Befolkningsundersøkelse ledes fra NST

For første gang skal det gjennomføres en studie av vaner og trender vedrørende bruk av e-helsetjenester blant befolkningen i Europa.

Studien ledes fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø og finansieres av den europeiske kommisjon, DG Sanco i Brussel.

Undersøkelsen fokuserer på "nye pasienter eller brukere av helsetjenester" og den digitale kløften i Europa. Målet med studien er å undersøke europeiske innbyggeres bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til helseformål samt deres syn på, og ønsker om å bruke teknologi i helsesammenheng.


7 europeiske land

Sju europeiske land er med i studien. Disse er; Danmark, Tyskland, Hellas, Latvia, Polen, Portugal og Norge. Landene er valgt ut for å sikre en bred europeisk representasjon og for å kunne sammenligne deltakende land med andre regioner. Alle partnere i studien tar nasjonalt ansvar for å forberede og koordinere undersøkelsen i sine respektive land. Alle land deltar under samme vilkår og var representert under en workshop i Tromsø 15. og 16. juni (bildet).

 

Forlengelse av norsk studie

Studien er en naturlig forlengelse av tidligere gjennomførte undersøkelser i regi av NST på nasjonalt nivå i Norge i 2000, 2001 og 2002. Noen av spørsmålene er basert på "Eurobarometer 58.0 Survey on European Union citizens and sources for information about health (2003)".  Metoder fra tidligere undersøkelser vil bli brukt sammen med dypere undersøkelser vedrørende bruk av Internett til helseformål.

 

Treårig prosjekt

I praksis er studien todelt hvor første del gjennomføres i oktober 2005 og del to 18 måneder senere.  Studiens innledende forberedelser startet i Tromsø i juni 2005 og først om tre år, i 2008 vil alle resultater foreligge. Imidlertid skal første publisering av resultater på nasjonalt nivå foreligge i mars 2006 mens de internasjonale resultater fra studiens første del planlegges publisert i mai 2006.

 

Vil du ha mer informasjon?

 

Kontaktperson ved Nasjonalt senter for telemedisin:
Tove Sørensen, leder for WHO-samarbeidet, NST, Tlf. +47 911 95 696,
e-post: Tove.sorensen@telemed.no