Betydningsfullt toppmøte

22 ministere og statssekretærer fra hele Europa var samlet i Tromsø 23. og 24. mai. De drøftet hvordan fremtidens helsetjenester kan utformes for befolkningen i Europa.

I to hektiske dager var ishavsbyen sentrum for politiske samtaler og faglig idéutveksling. Sammen med delegasjoner fra 37 land og totalt 500 konferansedeltakerne drøftet politiske toppledere muligheter for å bedre tilgjengeligheten og kvaliteten på helsetjenestene, pasientsikkerheten og produktiviteten ved hjelp av IKT og e-helseløsninger.

 

Tilgjengelighet og kvalitet

EUs handlingsplan var et sentralt tema på konferansen. I planen som ble lansert i 2004 heter det at e-helse gjør en forskjell. "E-helse kan øke tilgjengeligheten til helsetjenesten og forbedre kvaliteten og effektiviteten på de tjenester som tilbys".

 

-         E-helse er, i europeisk sammenheng, hentet ned fra et høyt politisk prateplan til å bli konkrete tjenester i drift, konstaterer Peter Zangl som er viseadministrerende direktør i EU's kommisjon for informasjon og media.

-         Uten den øverste politiske ledelse som deltakere på denne type arena, kommer vi ingen vei. Derfor er det så viktig at politisk ledelse, administrativ ledelse, fagfolk og industri møtes og snakker sammen, sier han.


På overordnet nivå
EU's ministre deltok innledningsvis i en rundebordskonferanse for å drøfte felles utfordringer, men også spesielle utfordringer innenfor det enkelte EU-land. Deretter ble oppmerksomheten rettet mot de enkelte lands strategier innenfor området e-helse før industrien slapp til under siste sesjon på konferansens første dag.

 

Norge langt fremme
At Norge og Norden har kommet langt i bruk av e-helseløsninger, ble understreket av flere Europeiske toppledere. Dette ble også forsterket da leder ved Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen i sitt foredrag orienterte om hvordan et helsevesen i endring gradvis har tatt i bruk nye, teknologiske løsninger for å bedre tilbudet til pasienter og brukere.

I dag brukes flere e-helsetjenester som for bare ti år siden var en fjern virkelighet.

 

-         I dag er det ingen som tenker over at de er der. Om vi ser noen år frem i tid, vil det å kontakte fastlegen via e-post over nettet i enkle helsespørsmål, bli like vanlig som å bruke nettbank, tror Steinar Pedersen ved NST.

 

WHO følger etter
En oppmuntring som kom deltakerne til del under konferansen i Tromsø, er nyheten om at Verdens helseorganisasjon for første gang har vedtatt en satsing på telemedisin og e-helse. WHO fastslår klart og tydelig at bruk av telemedisin og e-helse også kan være fredsskapende.

 

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen og Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer var vertskap for e-helsekonferansen i Tromsø sammen med EUs formannskapsland Luxemburg og Europakommisjonen. Nasjonalt senter for telemedisin var praktisk arrangør i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet.