Brosjyrer og fakta

Informasjon og fakta om telemedisin, se vårt "brosjyrestativ":
 

For english fact sheets, click here.

Faktaark - NST-serien

NST har de siste årene produsert en temabasert faktaarkserie om ulike emner innenfor telemedisin og e-helse. Disse oppdateres jevnlig. Faktaarkene er i all hovedsak rettet mot nasjonale samarbeidspartnere i helsevesenet og er nettopp, som navnet angir, ett enkelt ark med korte beskrivelser av ulike telemedisinske emner vi tror kan være av interesse for mange.

Faktaark - "gammel" serie

Brosjyrer

Prosjektark