Bruk pasientmakten din

Nå, hvordan har vi det i dag? En velkjent åpningskommentar fra lege til pasient når sistnevnte har funnet sin plass på motsatt side av det store skrivebordet. Hvem "vi" er i denne sammenheng har jeg mange ganger lurt på. Under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference (TTeC) fikk jeg svar.
angelica_f
Den svenske brukerrepresentanten, Angelica Frithiof etterlyser mer pasientmakt og oppfordrer den enkelte bruker og pasientorganisasjonene om å bli flinkere til å stille krav til helsevesenet.

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.