Brukerforum i Trondheim

Nasjonalt senter for telemedisin inviterer sammen med Tandberg og Deriga til et telemedisinsk brukerforum i Trondheim 20. januar 2005.
Hovedtema for brukerforumet er videokonferanse til undervisning og veiledning, og e-terapi i psykisk helsevern. Deltakerne får en innføring i telemedisinske tjenester, og gis anledning til å dele erfaringer og treffe andre fagpersoner fra Midt-Norge. Representanter fra legekontor, kommuner, Helse Midt-Norge RHF, lokale helseforetak, psykiatriske institusjoner, Norsk Helsenett, NTNU, med flere er til stede på brukerforumet.

Tid: 20. januar 2005, kl 10:30-17:30
Sted: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kalvskinnet, Trondheim

Påmeldingsfrist:
15. januar 2005.

Send e-post til eirill.pettersen.buvik@telemed.no med navn, arbeidssted, adresse, telefon og e-postadresse ved påmelding, og gi beskjed om du ønsker middag eller ikke. Gratis deltakelse.

Det vil også bli mulighet for å melde seg på via nettsiden www.telemed.no/brukerforum. Her vil det etter hvert bli lagt ut mer informasjon om dette og om fremtidige brukerforum over hele landet.