Bygger teknologisk plattform for nye tjenester

Det er mange tjenester som er under utvikling for å gjøre hverdagen lettere og tryggere for eldre. Nasjonalt senter for telemedisin er nå med på å utvikle en pakke med slike tjenester, bygd på en felles teknologisk plattform.
Siri Bjørvig og Ernst Kloosterman.
De har mange baller i luften. Men resultatet skal bli en bedre og mer aktiv hverdag for den økende andelen eldre i befolkninga. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Vi lever stadig lengre. For eksempel har gjennomsnittlig levealder for kvinner i Norge steget med fire år siden 1986, ifølge tall fra statstisk sentralbyrå. Og alt tyder på at dette vil fortsette.

Dermed blir det også viktig at det blir utviklet løsninger som kan hjelpe de eldre til å leve et godt liv, mest mulig uavhengig av hjelp fra offentlige og private helsetjenester.  ”Smarte hus”, der sensorer registrerer og varsler helsepersonell om beboeren faller og trenger hjelp, er et eksempel på slike tjenester.

Nå vil forskerne ta steget videre i EU-prosjektet Persona (PERceptive Spaces prOmoting iNdependent Aging), der de skal utvikle en rekke nye tjenester. Målet er at de eldre skal kunne bo hjemme lengre, føre en sunn livsstil og opprettholde den sosiale kontakten med familie, venner og samfunnet rundt dem.

Lager scenarier for å avdekke behov

Felles for alle de nye tjenestene er at de blir basert på en felles teknologisk plattform, som blir laget med åpen kildekode. Dermed vil de ulike tjenestene kunne skreddersys til lokale variasjoner.

- Tanken er at disse tjenestene skal kunne tas i bruk av eldre og helsevesen og andre offentlige og private tjenesteleverandører over hele Europa. Vi skal bruke teknologien til å lette trykket på helsevesenet og gi de eldre bedre livskvalitet, sier Ernst Kloosterman ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Nå er forskere ved blant annet Fraunhofer Institut i Tyskland i full gang med å bygge den teknologiske grunnmuren som skal brukes. Samtidig lager forskerne ved NST, sammen med kolleger i Danmark, Spania og Italia, scenarier som skal brukes for å finne ut hvilke typer tjenester det vil være mest bruk for.

Et slikt scenario kan beskrive en del av en dag i livet til en eldre person. Blant annet kan man forestille seg.en situasjon, der han eller hun måler blodverdiene selv om morgenen. Dataene fra målingen blir registrert, og de eldre får tilbakemelding om å ta mer eller mindre medisin for å regulere disse verdiene for å unngå sykdom.

Skal testes i 2008

Det skal også lages tjenester som gjør det lettere for folk å følge med i hva som skjer i kulturlivet i nabolaget eller i den byen der de bor. Hva med en elektronisk kalender som gir deg beskjed om det akkurat i dag åpner ei kunstutstilling to gater lengre enn du befinner deg?

Alle disse tjenestene skal altså kunne bygges opp rundt samme teknologiske plattform. Nasjonalt senter for telemedisin er ansvarlig for å utvikle metodene for å finne ut hvilke tjenester man skal utvikle, basert på scenarier som forskerne lager.

- Vi skal gjøre de første testene av prototypene på slike tjenester i blant annet Danmark og Italia neste år. Da får vi en god oversikt over hvordan vi burde bygge opp de endelige produktene og tjenestene, avslutter Kloosterman.

Mer informasjon

Vil du vite mer om dette prosjektet kan du ta kontakt med Siri Bjørvig, telefon 971 64 725 eller epost siri.bjorvig@telemed.no. Du kan også lese mer på hjemmesidene til Persona:


Prosjektfakta


Persona har 25 prosjekt-partnere over hele Europa og startet i januar 2007. Det skal være ferdig sommeren 2010 og Nasjonalt senter for telemedisin skal mellom annet være med på å lage scenarier for prosjektet, spesifisere hvilke tjenester som skal lages, finne ut hvem som kan ha mest bruk for å sette disse tjenestene i drift og sette opp en markedsstrategi for salg av det ferdige systemet til helseleverandører rundt om i Europa.

Prosjektet er støttet og del-finansiert gjennom EUs 6. rammeprogram og har et budsjett på over 11,5 millioner Euro, eller over 90 millioner norske kroner. Prosjektleder er Vodafone Omnitel i Italia.