Det naturligste i verden - del 1

1,4 millioner mennesker, 38 byer. 4000 landsbyer. Hundrevis av kilometer til nærmeste sykehus. Dårlige veier, store myrområder og elver. Hadde det ikke vært lurt å knytte dette området sammen med telemedisin?
Kogostrov_400
Store avstander og dårlige veier. Da flytter man heller informasjon enn pasienter... Foto av Arnt Uchermann.
Som sagt, så gjort. I 1996 startet et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og meningen var å knytte sammen en rekke helseinstitusjoner i Arkhangelsk i et elektronisk nettverk. Med dette kunne legene sende over stillbilder, tekstmeldinger og bestille og gi konsultasjoner til hverandre.

Men det ble raskt klart at det ville bli altfor dyrt å bygge ut en helt ny infrastruktur for kommunikasjonen. Dermed bestemte man seg for å bruke de gammeldagse analoge kobberlinjene. Det gikk ikke fort, men det virket.

Sikret 97 % av pasientene lokal behandling

En ny studie rundt dette prosjektet viser at nettverket har gitt mange fordeler for både helsevesenet og pasientene i Arkhangelsk-regionen. Pasientene slapp strevsomme reiser over lange avstander, der kanskje båt eller fly kanskje var de eneste måtene å komme seg til spesialist.

- Studien vår viser at anbefalinger fra spesialister på de sentrale sykehusene i Arkhangelsk gjorde at inntil 97 % av fjernkonsulterte pasienter kunne behandles av den lokale legen der de bodde, forteller tidligere prosjektleder Svetlana Manankova Bye ved NST.

Også legene sparte tidkrevende og kostbar transport for å komme seg ut til distriktene for å bistå de lokale legene. Kun tre prosent av telekonsultasjonene resultertet i at spesialister måtte reise ut til distriktene for å behandle pasientene direkte, forteller studien.

- Dessuten førte arbeidet til at tilleggsundersøkelser ble anbefalt i 38 prosent av telekonsultasjonene, og i 18 prosent ble behandlinga endret etter konsultasjonen, forteller hun videre.

Tre klare fordeler

- Det telemedisinske nettverket ga tre klare fordeler, sier Svetlana M. Bye. For det første ble det lettere for legene ute i distriktene å stille diagnoser når de konsulterte med spesialister i Arkhangelsk.

For det andre kunne spesialistene forberede seg bedre hvis de måtte rykke ut for å hjelpe de lokale legene, og til slutt ga dette systemet bedre mulighet til å følge opp pasientene – med spesialisthjelp på avstand - etter at de hadde fått behandling.

To be continued…

Vil du vite mer om telemedisin i Nordvest-Russland?

Ta kontakt med Svetlana Manankova Bye på telefon 905 18 326 eller epost svetlana.manankova.bye@telemed.no


Referanse

“Telemedicine in practice in Arkhangelsk region, Russia: from a blank page to routine operation”. Svetlana M. Bye, Nasjonalt senter for telemedisin og Andrei Manankov, Arkhangelsk Regional Telemedical Centre. International Journal of Circumpolar Health 66:4, 2007, s. 335-350.