Diabetesdagbok på mobiltelefonen

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har laget et mobilt system for å støtte opp om livsstilsendringer. Målet er å oppnå bedre helse for diabetespasienter ved bruk av telemedisin og IKT.
diabetesdagboka_300
Foto: Jarl-Stian Olsen, NST

Mennesker som har fått diagnosen Type 2 diabetes har et særlig stort behov for hjelp til selvhjelp og å mestre sin sykdom. Systemet vi har utviklet består av blodsukkermåler, blåtann-enhet for trådløs overføring av måleverdier, mobiltelefon, system for enkel matvaneregistrering og stegteller med blåtann-kommunikasjon.

Systemet gjør at brukerne kan måle blodsukkeret, som blir sendt automatisk og trådløst til telefonen, lese av blodsukkerverdiene, registrere kostholdet på en enkel måte og følge med på hvilken fysisk aktivitet de er i fra dag til dag. Dette vil forhåpentligvis hjelpe dem til å mestre sykdommen bedre.

diabetestelefon_300h
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Testes av diabetespasienter

Systemet ble forhåndstestet av 12 testpersoner med Type 2 diabetes fram til februar 2008. En større test på 300 personer settes i gang våren 2011.

Brukerne kan også registrere matvanene direkte på skjermen på mobiltelefonen. I tillegg har de tilgang til kvalitetssikrede generelle tips relatert til Type 2 diabetes.

Fysisk aktivitet er viktig for å holde sykdommen i sjakk og stegtelleren vil automatisk sende antall steg til telefonen. Det vil vise hvor aktiv man har vært og hvordan man ligger an til å nå sine egne mål for hvor aktiv man burde være. Systemet på telefonen gir brukerne tilbakemelding på om de har nådd disse målene.

 

Doktorgradsarbeid

Arbeidet har vært en del av Eirik Årsands doktorgradsavhandling "Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy - livsstilsendringer for mennesker med type 2 diabetes". Prosjektet gikk fra 2005 til 2008.

Det er gjort brukerintervensjoner og design av løsninger for matvaneregistrering, registrering av fysisk aktivitet med stegteller, automatisk overføring av blodsukkerdata fra blodsukkermåler til mobiltelefon, systemet som helhet samt forskning omkring pasient-sentrerte metoder for slik design og utvikling.