Diabetesdagboka med sommerversjon

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) lanserer sommerversjonen av Diabetesdagboka på Google Play. Den har fått mulighet for engelsk språk, og har dessuten fått en ny widget.

diabetesdagboka_screenshot_widget_360w.jpg​Siden lanseringen på Google Play i april har teamet bak Diabetesdaboka arbeidet med utvikling og testing av ny funksjonalitet. Den første versjonen av dagboka hadde bare mulighet for norsk som språk, men hele appen er nå oversatt, slik at de som har et annet språk enn norsk som hovedspråk på telefonen sin automatisk vil få opp en versjon med engelske tekster. 

- Vi jobber med å kunne lansere appen i hele EU, og har oversatt den til engelsk som en forberedelse til dette. Vi ser at vi allerede har en del  internasjonale brukere, og håper med dette å kunne nå flere. Dessuten er det en fordel for våre forskere og prosjektledere å kunne presentere et forståelig grensesnitt når de deltar på internasjonale konferanser, forklarer systemutvikler Daniel Hallgren. Han legger til at det nå også er mulig for brukere av Diabetesdagboka å velge mg/dl som måleenhet for blodsukkerverdier, siden dette er vanlig i enkelte land.

Ny widget for registrering

Den oppdaterte versjonen av Diabetesdagboka har også fått en widget. Denne viser de siste registrerte verdier, samtidig som den gjør det enda enklere å legge til nye registreringer. 

- Ett av våre prinsipper er at Diabetesdagboka skal være enkel og rask å bruke, og i så måte er dette et tillegg som vi er glade for å få på plass, sier systemutvikler Ragnhild Varmedal.

Raskere og bedre

Ivrige brukere av Diabetesdagboka vil i den nye versjonen kunne legge merke til at den har blitt raskere å håndtere. Spesielt listen med registrerte verdier har kunne virke litt langsom dersom man har hatt noen tusen verdier registrert, men dette problemet hører nå fortiden til. Noen få andre småfeil er også rettet opp, slik at det nå er både en fornyet og forbedret versjon av appen som er tilgjengelig. 

For mer informasjon om Diabetesdagboka, og nedlastning av appen:

http://www.diabetesdagboka.no