Doktorgradsstudenter

NST legger vekt på å utdanne forskere til telemedisinfeltet. Vi rekrutterer doktorgradsstudenter internasjonalt. De har bakgrunn i teknologi, medisin eller samfunnsfag.

Doktorgradsstipendiat i informatikk, Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet.

Doktorgradsstipendiat i telemedisin og e-helse, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. 

Per Hasvold

Doktorgradsstipendiat i informatikk, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Hanne Hoaas

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Kajsa Møllersen

Doktorgradsstudent i statistikk, Institutt for matematikk og statistikk, UiT Norges arktiske universitet.

Olav Nilsen, NST.

Doktorgradsstudent i telemedisin og e-helse, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Doktorgradsstudent i medisinsk informatikk, Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet. 

Doktorgradsstipendiat i telemedisin og e-helse, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Gro Hilde Ulriksen

Doktorgradsstipendiat i telemedisin og e-helse, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.