Doris-prosjektet avsluttet

Mandag 7. april markeres avslutningen av et prosjektsamarbeid mellom Nasjonalt senter for telemedisin og Well Diagnostics om nye telemedisin- og kommunikasjonsløsninger for helsevesenet. SND har støttet prosjektet gjennom OFU-ordningen (offentlige forsknings- og utviklingskontrakter). Løsningene som er utviklet, har bidratt til Nord-Norges posisjon som ledende helseregion i forhold til elektronisk meldingsutveksling.
SND har støttet prosjektet gjennom OFU-ordningen (offentlige forsknings- og utviklingskontrakter). Løsningene som er utviklet, har bidratt til Nord-Norges posisjon som ledende helseregion i forhold til elektronisk meldingsutveksling.

Presseinvitasjon

Tid og sted:
Markeringen vil foregå i store auditorium i Nasjonalt senter for telemedisins lokaler i Breivika mandag 7. april 2003 fra 13.00 til ca 15.00. Enkel servering.

Doris-prosjektet:
Det er utviklet tre produkter i OFU-kontrakten; DORIS Communicator, DORIS Professional og DORIS Web. Doris er en serie programvareløsninger for sikker kommunikasjon, multimediebehandling og telemedisin. Alle sykehusene og legekontorene i Helse Nord benytter seg av kommunikasjonsprogramvaren som kan sammenlignes med en konvolutt hvor en kan legge sensitiv informasjon. DORIS Communicator gir helsevesenet mulighet til å sende og motta elektroniske epikriser, labsvar, røntgensvar og henvisninger i helsenettet.

Helse Nord er første helseregion hvor elektroniske henvisninger er i regulær drift ved 27 legekontorer og fem sykehus. Doris Communicatior brukes også ved innsending av elektroniske resepter, og ved meldinger til Kreftregisteret.

Multimedieprogrammet DORIS Professional er et henvisningsverktøy innenfor de medisinske områdene hud, øre-nese-hals, hjerte, øye og røntgen. Programmet er integrert med elektroniske pasientjournalsystemer, og med en rekke medisinskteknisk utstyr. DORIS Professional kan få stor utberedelse når det etableres betalingsordninger for digitale bilder i helsevesenet. Til sommeren fastsetter myndighetene takster for hud, øre/nese/hals og røntgenbilder. Da kan legene anskaffe seg digitalkamera, og kunne overføre bildene til sykehuset elektronisk ved hjelp av Doris.

Well Diagnostics har også utviklet Doris Web som er et webbasert verktøy for kommunikasjon mellom spesialistgrupper. Dette brukes blant annet i fagnettverk som Øyenett.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder ved NST; Monika Johansen, mob: 906 84 407
Administrerende direktør i Well; Pål Myklebust, mob: 92 08 72 38
Informasjonssjef Anne Marit Bjørnflaten, NST, mob: 95 88 26 70

Les også reportasje fra Computer World her.