E-helse som støtte for HIV/Aids

I forbindelse med Mandelakonserten 46664 i Tromsø 11. juni 2005, planlegger Nasjonalt senter for telemedisin (NST) å arrangere en Workshop med tema; e-helse som mulig støtteverktøy for mennesker med HIV/Aids.

NST er som samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon, utfordret til å kartlegge et mulig

potensiale for bruk av telemedisin i helsetjenesten for mennesker som lever med HIV/Aids i utviklingssland.

 

Formålet med arbeidsseminaret er å kartlegge hvordan e-Helse og telemedisin kan bidra til å øke livskvaliteten for mennesker som lever med HIV/Aids . Et begrenset antall personer fra forskningsmiljø og helsetjeneste med felles interesse for utfordringer tilknyttet temaet vil bli invitert til å delta på arbeidsseminaret.

 

-          Vi er spesielt interessert i å få med oss personer og institusjoner som har erfaring i å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi i forbindelse med behandling og oppfølging av mennesker med HIV/Aids. Dernest er vi interessert i å få med oss personer med gode tanker og idéer om hvordan dette kan gjøres. Ettersom vi fortsatt er på et tidlig stadium i planleggingsprosessen, vil vi sette stor pris på innspill, kommentarer eller forslag til aktuelle tema for seminaret, sier WHO-leder ved NST, Tove Sørensen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Tove Sørensen,

Leder for WHO samarbeidssenter, NST

Universitetssykehuset Nord-Norge,

Postboks 35,

9038 TROMSØ

 

Tlf. +47 77 75 40 98/ +47 911 95 696

E-post: Tove.Sorensen@telemed.no

www.telemed.no/who

 

 

application/mswordProgram 121 KB