E-helsebrukeren anno 2026

Dagens barn vokser opp i en verden med en påtrengende telekommunikasjonsteknologi, som lett kan skreddersys til deres behov og forventninger.

-Som voksne, i 2026, vil de være koblet til en transparent multidimensjonal dataweb, der de kreerer data og får data tilbake. De etablerer sine egne virtuelle liv, som de lever ved siden av det virkelige liv. Hva vil deres krav og forventninger til helsevesen og helsetjenester være, og hvordan blir deres relasjon til leger og helsepersonell?

Dr. Wendy Schultz presenterte flere mulige scenarier for 2026 under første dag av TTeC2006, Tromsø Telemedicine & eHealth Conference.

E-helsebrukeren
Fremtidens "bruker" av helsetjenesten er en e-helsebruker, og kan ikke beskrives ved å studere dagens e-helsebruker isolert sett. E-helsebrukeren lar seg heller ikke beskrive ut fra sin posisjon i dagens e-helsebilde og helsevesen. Man må bringe inn faktorer fra demografi, livsstil, kunst og spill, teknologi, vitenskap, politikk, omgivelser og økonomi for å få mer realistiske framtidsbilder.

Virtuell virkelighet
Fremtidsforsker Wendy Schultz presenterte et sannsynlig scenario for 2026:

-E-helsebrukeren i 2026 er et barn av sin tid. Livet er skreddersydd etter egne ønsker og behov. Hun lever i en virtuell virkelighet med rollespill, deltar i nettverkspill og lager sine egne filmer og spill. Hun jobber der hun forventer rask og stor tilfredshet, bytter jobb kontinuerlig og forventer belønning døgnet rundt. Hun er et digitalt menneske i et drømsamfunn. Hun har skapt flere identiteter for ulike situasjoner.

-"Open source" teknologi har gjort henne til medlem av den "deltagende generasjon" med en "open source mindset". Trådløst nettverk med høy hastighet er overalt og har kreert en grafisk omgivelse. En nanobrikke implantert i hjernen hennes gjør underverk og har gjort tekno-telepati til virkelighet. Genetisk skreddersydde DNA-datamaskiner regulerer frigjøring av biokjemiske stoffer i kroppen hennes. Hun ønsker flersanselige opplevelser, men datamaskinene brukes også til å frigjøre smertelindrede stoffer, eller insulin i tilfelle hun har diabetes. For henne er det en selvfølge med døgnkontinuerlig tilgang til helsetjenesten uansett hvor hun befinner seg.

Second life
Dr. Wendy Schultz tegner et fremtidsbilde av helsetjenesten som vil utvikle seg etter de behov og krav dagens barn kommer til å ha. De vil ønske behandling der de til enhver tid befinner seg, på en intelligent måte og i eget hjem. Selvdiagnostisering vil være vanlig, til og med selvstyrt regenerering av organer i kroppen kan være mulig. Hvis nødvendig tilpasses virtuelle opplevelser for å lindre smerter.

Allerede i dag er det mulig å leve et "second life", et virtuelt liv ved siden av det virkelige liv. Du kan være den du selv ønsker å være, eller gjøre de ting som du ikke får til i ditt daglige liv. Wendy Schultz eksemplifiserte dette gjennom beskrivelse av en kvinne som vil være Rockefeller og som i dag eier virtuelle eiendommer til millionbeløp. Et annet eksempel er en mann som lever et "second life" som tegneseriefigur.

Må forstå fortiden
Dr. Schultz er direktør av "Infinite Futures: Foresight Research and Training", et forsknings- og studiesenter i Storbritannia som lager scenarier, det vil si mulige forløp av fremtiden. Det gjør de ikke gjennom gjetting, synsing, krystallkuler eller astrologi. Schulz og hennes kolleger kan heller ikke følge de klassiske naturvitenskaplige metodene som ekstrapolering av dagens og fortidens data.

-Vi lever nemlig ikke i et lukket lineart rom; livet er kaotisk og uforutsigbart. Men ved å skjønne fortidens og dagens dynamikk og kombinere dette med nye fenomener og nye transdisiplinære tilnærminger, kommer vi frem til alternative mulige fremtidsbilder. Ut fra dette kan vi beskrive en sannsynlig fremtid, og selv være med på å påvirke utviklingen av en mest mulig ønsket fremtid. Tilnærmingen vår er en fem trinns metodikk: kartlegging av forandringer, beskrive og kritisere følgene, tolke og forstå forskjellene, lage de mest sannsynlige scenarier samt planlegge og skape forandring (visjon), forklarer Wendy Schultz.


Bilde: - Når dagens barn blir brukere av helsetjenesten, vil de kreve behandling der de til enhver tid befinner seg, på en intelligent måte, også i sitt eget hjem, skisserer fremtidsforsker Wendy Schultz i et scenario om 2026….
Foto: Jarl-Stian Olsen