E-helsekonferanse ga nettrekord

Nasjonalt senter for telemedisin sine nettsider hadde ved utgangen av 2005 omtrent 30 000 besøk i måneden. Det er en økning på 25 % sammenlignet med samme tidsrom i 2004. Rekord for antall besøk på en dag var 1707, registrert rett før den internasjonale e-helsekonferansen i mai.
Besøksstatistikken viser at stadig flere søker etter informasjon om telemedisin og e-helse på www.telemed.no. Mens vel 200.000 var innom hovedsiden i 2004, ble det registrert 285.000 besøk på denne siden i fjor.

- En gledelig økning som viser at websidene er en viktig kommunikasjonskanal hvor folk i stadig økende grad søker etter informasjon, fastslår kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Rekord i april
Spesielt siste halvdel av 2005 var det en jevn oppgang med høydepunkt i desember på gjennomsnittlig 1000 daglige besøk. Rekord for antall unike besøk på en dag ble imidlertid notert en vakker vårdag, 19. april, med 1707 treff.

- Vi registrerte stor trafikk på våre nettsider i april og mai i fjor. Det kan nok tilskrives ministerbesøk fra hele Europa og en aldri så liten e-helsekonferanse 23. og 24. mai. NST var teknisk arrangør og hadde dermed stor pågang av informasjonssøkende deltakere fra inn- og utland, opplyser Hilde Pettersen.

Helseminister Ansgar Gabrielsen (t.v. på bildet) og moderniseringsminister Morten Meyer (t.h.) var vertskap for sine europeiske ministerkolleger i Tromsø i mai.

Bedre brukervennlighet
Nasjonalt senter for telemedisin skal inneværende år utvikle nettsidene ytterligere og jobber med forbedring av informasjonsstruktur og brukervennlighet.

- Vi har oppgradert vår kompetanse om brukervennlighet på nett med tanke på å heve kvaliteten og gi samarbeidspartnere og andre informasjonssøkende bedre og mer målrettet informasjon når de besøker www.telemed.no, avslutter Hilde Pettersen.