E-helseuka: Deler erfaringer og lærer av hverandre

Da E-helseuka i regi av NST ble innledet tirsdag viste blant annet utviklingen i Estland at de er kommet flere hakk lenger i sitt arbeid med tilgang til elektronisk journal for pasientene.

ehelseuka 2015 laarmann
Heli Laarmann forklarte om den positive utviklingen blant brukere av elektronisk pasientjournal i Estland da e-helseuka ble innledet tirsdag. Foto: Per-Christian Johansen

Tekst og foto: Per-Christian Johansen, UNN

Heli Laarmann, prosjektleder for e-helse i Estland, forklarte om arbeidet i hjemlandet de siste seks årene. I forrige måned passerte de 100.000 unike pasienter som benytter seg av elektronisk pasientjournal årlig. Blant annet er det svært mange eldre som har tatt i bruk det nettbaserte tilbudet.

-Vi har hatt god support gjennom politisk vilje til å bidra og tenke innovativt. Samtidig er generelt mange tjenester tilrettelagt for bruk via internett i Estland. Oppfordringen er at pasientene skal være aktive og opptatt av egen helse, forklarte Laarmann. 

Norge, Estland, Moldova, Sverige og Sveits bidro alle med sine erfaringer med tilgang til elektronisk pasientjournal under innledningen av e-helseuka. Tove Sørensen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), mener utvekslingen av erfaringer er nyttig lærdom. Det samme uttrykte Antoine Geissbuhler som deltok på videokonferanse fra universitetssykehuset i Geneve. 

-Estland var tidlig ute, og har hatt infrastrukturen på plass i flere år. Så har de fått folk med seg, også fordi sikkerhetskravene ikke er like strenge som her i Norge, sier Tove Sørensen, som også er leder for et tilsvarende prosjekt som er under utrulling i Helse Nord.

Her har 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vært med på piloteringen de siste månedene, og i løpet av høsten er det planlagt at alle pasienter i Helse Nord skal ha mulighet til å få elektronisk tilgang til egen journal.

Les mer om prosjekt INNSYN her: http://www.helse-nord.no/elektronisk-tilgang-til-pasientjournal/category36262.html

ehelseuka 2015 laarmann tove
Heli Laarmann (til venstre) og Tove Sørensen ved NST forbereder foredraget under E-helseuka. Foto: Per-Christian Johansen

I Estland har man samtidig registrert utfordringer med den store interessen.

-Helsepersonell merker pågangen, og det tar ekstra tid å gjøre arbeidet godt nok. Dermed mister man også litt av engasjementet hos pasientene, sier Laarmann.

-Det er nyttig for oss å høre hvordan ting gjøres i andre land, og hvilke erfaringer de har. For alle vil det bidra til å kunne utvikle ting videre i fortsettelsen, fastslår Tove Sørensen.

E-helseuka er et nytt konsept i regi av NST med tanke på utviklingstrender innen e-helse. Onsdag står helsesamarbeidet mellom Norge og Moldova på programmet, blant annet med tanke på bruk av telemedisin. Torsdag er e-læring hovedtema. Representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt WHO deltar også.

Se program og mer info om e-helseuka her

www.telemed.no/ehelseuka

ehelseuka 2015
Noen av deltakerne på e-helseuka får med seg foredraget fra Antoine Geissbuhler, som deltok på videokonferanse fra universitetssykehuset i Geneve. E-helseuka avvikles på Linken i Forskningsparken Breivika. Foto: Per-Christian Johansen