E-læring, nå også i tannhelsetjenesten

Gjennom et e-læringsprogram utviklet ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin skal tannhelsetjenesten få økt bevissthet om aktivt smittevern.

Programmet er utviklet av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og ble lansert i januar 2012.

Med læringsplattformen Helsekompetanse bidrar NST til en felles, god og teknisk løsning for helsevesenet. En fellesløsning basert på åpen kildekode reduserer kostnader og gir dermed mulighet for å heller bruke ressurser på utvikling av faginnhold.

Tverrfaglig kompetanse

Den fleksible løsningen til NST sikrer i større grad gjenbruk og deling av faginnhold, og legger til rette for bedre samarbeid og erfaringsutveksling mellom helseregioner og linjenivå.

NST har et e-læringsteam med tverrfaglig kompetanse som kan bidra i hele, eller deler av prosessen i utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud fra idé til kartlegging; til planlegging; til utvikling; til gjennomføring; til evaluering og selvfølgelig med support hele veien.

 For mer informasjon: www.helsekompetanse.no