E-læring til hjelp for syriske krigsskadde

Urolighetene i forbindelse med borgerkrigen i Syria har ført til en sterk økning i antall personer med krigsrelaterte skader både inne i Syria og blant flyktninger i nabolandene.
vspace=
Her er folkene som skal være med på å lære opp fysioterapeuter i rehabiliteringen av syriske pasienter med krigsskader. Fra v. Kari Lofthus, Eva S. Braaten, Ane Fadnes og Nabil Karah (foto: Jan Fredrik Frantzen).

For å bidra til å dekke behovet for fysioterapi- og rehabiliteringstjenester ønsker Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og avdeling for fysioterapi ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) å lære opp og veilede lokale fysioterapeuter. Prosjektet er finansiert av Norwegian Aid Committee (NORWAC) med støtte fra UD.

- Vi ønsker først og fremst å etablere en opplæringsenhet for fysioterapeuter og assistenter i området rundt Reyhanli og Kilis i Tyrkia hvor det er en stor del syriske flyktninger, sier Eva S. Braaten, prosjektleder ved NST.

- Med utgangspunkt i denne enheten skal vi drive opplæring og veiledning både på stedet og på avstand ved hjelp av telemedisinske løsninger og e-læring. Enheten skal knyttes til et av de provisoriske helsesentrene som allerede er etablert i området.

Prosjektet skal rekruttere fysioterapeuter blant syriske flyktninger i Tyrkia, men også fra områder inne i Syria, slik at kompetansen blir værende på stedet også etter at prosjektet er avsluttet.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Eva S. Braaten, tlf.: 930 40 988.