eHelse trenger innovatører

- Utvikling av nye løsninger innenfor eHelse er helt avhengig av folk som har øye for potensialet i ny teknologi. Dernest må man klare å realisere potensialet gjennom et produkt som imøtekommer et behov. Det er få slike innovatører. Uten dem dør 95 % av ny teknologi i et hav av uvitenhet og skepsis, fastslår Professor Jeremy Wyatt.
jeremy_wyatt_380

Fakta om TTeC 2004:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 21.-23. juni 2004.
Det er femte gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 300 deltakere fra 23 land i tre dager. Årets tema er befolkningens deltakelse i utviklingen av eHelse og de utfordringer forskere, teknologer og helsepersonell stilles overfor i så henseende.