Eksemskole på nett

Vibeke Flytkjær og Vegard Johansen ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har vært med på å utvikle "Eksemskole på nett". Tilbudet er etablert i et samarbeid mellom Lærings- og mestringssentret/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering v/ UNN, Barneklinikken v/UNN og NST.
Prosjektet er finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved Aker Universitetssykehus. Prosjektet har resultert i www.eksemskolen.no, som nå er etablert og i utvikling.

En utfordring for både foreldre og helsepersonell er å få til en effektiv opplæring der geografiske avstander er store og tiden er knapp. På nettstedet vil pasienter kunne få veiledning, informasjon og råd om behandling av plager, uten å måtte forlate huset. Veiledning over telefon kan i enkelte tilfeller være til hjelp, men er ofte mangelfull fordi det er vanskelig å kompensere for behovet for å forklare eksemet. Her kan Internett være et nyttig hjelpemiddel, da det vil være mulig å se bilder av eksemet i ulike stadier samt demonstrasjon av ulike behandlinger når man selv har behov for det.

Det er også samlet informasjon som kan hjelpe pasienter og foreldre til eksembarn. Dette er i hovedsak informasjon om rettigheter og stønadsmuligheter. Det finnes også linker til andre nyttige, relaterte nettsteder.

Med eksemskolen håper man på en bedre hverdag for pasienter, eksembarn og foreldrene til eksembarna. For de med lang avstand til behandling, kan eksemskolen virke avlastende og besparende med hensyn til både tid og penger. I tillegg sparer helsevesenet penger på unødig opphold og reise.

Eksemskolen finnes også i samisk utgave.
Link til den samiske utgaven: www.eksemskolen.no/sa

Se mer på www.eksemskolen.no

Les mer om Eksemveiledning via Internett