Eksemskolen gir raskt svar

Eksemskolen på nett er et tilbud til alle som har spørsmål om eksem og eksembehandling. Her kan du se video om hvordan våtbandasje skal legges, og finne mye nyttig informasjon om kortisonsalver.

Eksemskolen på nett er utviklet gjennom et samarbeid mellom Barneavdelingen, Hudavdelingen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Lærings- og mestringssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

- Nettstedet www.eksemskolen.no er åpen for alle som ønsker å hente informasjon og artikler samt bilder og filmsnutter av eksem i ulike utviklingsstadier.

- Slik kan eksemfamilier bli mer selvhjulpne uten å alltid måtte ta direkte kontakt med spesialisthelsetjenesten, opplyser Vibeke Flytkjær ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Hun har deltatt i utviklingen av dette tilbudet.

Rask tilgang

Hensikten med eksemskolen er å gi pasienter med eksem og spesielt foreldre med eksembarn, rask tilgang til enkle råd og hjelp. For de med lang avstand til behandling, kan eksemskolen virke avlastende og besparende med hensyn til både tid og penger.


- Veiledning over telefon kan i enkelte tilfeller være til hjelp, men er ofte mangelfull fordi det er vanskelig å kompensere for behovet for å forklare eksemet. Her kan Internett være et nyttig hjelpemiddel, da det vil være mulig å se bilder av eksemet i ulike stadier samt demonstrasjon av ulike behandlinger når man selv har behov for det, forklarer Vibeke Flytkjær.

Info om rettigheter

Nettstedet har også samlet informasjon som kan hjelpe pasienter og foreldre til eksembarn. Det gjelder i hovedsak informasjon om rettigheter og stønadsmuligheter. I tillegg finnes det linker til andre, relaterte nettsider.
Etter at denne tjenesten ble lansert våren 2006 har besøket på Eksemskolen ligget rundt 350-400 unike brukere per måned. Det vil si at om lag 400 personer er innom disse sidene og henter informasjon hver måned.

Eksemskolen finner du på www.eksemskolen.no.