Elektronisk henvisning

Nasjonalt senter for telemedisin presenterer i sin forelesningsserie hver mandag ulike tema innenfor telemedisin og e-helse på videokonferanse. Sist mandag sto "elektronisk henvisning" på agendaen.

Forelesningen varsamkjørt med møte i Forum for databehandling i helsesektoren. Det var to foredrag:

1. Heidi Jacobsen fra NST snakket om elektronisk henvisning og epikrise. Det omhandler nasjonale strategier, beskrivelse av samhandlingskjeden og forslag til innføringsprosesser basert på erfaringer fra elektronisk henvisningsprosjekt i Helse Nord.

2. Sissel Skarsgård fra Stavanger kommune delte noen erfaringer med elektroniske meldinger mellom Stavanger Universitetssykehus og Stavanger Kommune.

Begge foredragene finner du vedlagt her: