Elitesentrene presenteres

I juni ble Tromsø Telemedicine Laboratory utpekt som ett av 14 nye Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) i Norge. I et spesialnummer av Bladet Forskning blir alle de nye elitesentrene presentert.


Ideen med SFI-ordningen er å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som samarbeider tett med tunge innovasjonsmiljøer. Det skal blant annet bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne blir styrket.

- Det handler om alt fra oljeutvinning og stamcelleterapi til betongutvikling og telemedisin, skriver Bladet Forskning som utgis av Norges forskningsråd.

Sterkt nordnorsk miljø
Universitetssykehuset Nord-Norge er gjennom Nasjonalt senter for telemedisin vertsinstitusjon for Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL). I tillegg er ni partnere med i konsortiet som utgjør ett av de 14 nye SFI-sentrene i Norge. De øvrige partnerne i TTL er:

  • Universitetet i Tromsø
  • Telenor R&D
  • IBM R& D i Zürich,
  • Norut IT i Tromsø
  • DIPS i Bodø,
  • Well Diagnostics i Tromsø
  • WPR Medical i Arendal
  • Helse Nord IKT
  • Norsk helsenett

I konseptet ligger det også muligheter for avtaler med store internasjonale universitetsmiljø i Munchen, Aalborg, Oregon og Berkeley.

Det ypperste innen forskning
Bladet Forskning presenterer de nye 14 elitesentrene slik på lederplass:
"Sammen med våre så langt 13 Sentre for fremragende forskning (SFF, presentert i Bladet Forskning nr. 5/02) representerer SFI-sentrene det ypperste av norske forsknings- og innovasjonsmiljøer".

Bildet (over) er fra jubelscenene som utspant seg da telemedisinmiljøet ble utpekt som SFI-senter i sommer.

Forskningsrådets presentasjon av Tromsø Telemedicine Laboratory kan du lese her.