En tryggere hverdag

Fødeavdelinga på Sonjatun i Nordreisa har vært koplet sammen elektronisk med Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i ett år nå. Det gir oss en enklere hverdag, forteller jordmor Hanne Kristine Johansen.
foedeavdeling_nordreisa_3_400
Har god plass og online-tilkopling til fødselslegen i Tromsø. Jordmor Hanne Kristine Johansen føler seg tryggere i jobben etter at fødeavdelinga på Sonjatun ble koplet sammen med Kvinneklinikken i Tromsø gjennom helsenettet. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Fra januar 2007 har jordmødrene hatt tilgang til journalsystemet DIPS ved Universitetssykehuset i Tromsø, og det gir dem store fordeler. Hverdagen har blitt enklere, og de sparer mye arbeid.

- Det gir en faglig trygghet både for oss og for de gravide som kommer hit. Dessuten får vi jevnlig oppfølging av fødselslegene på sykehuset, forklarer Johansen.

Hjerterytme rett inn i journalen

Den nye digitale hverdagen gir flere fordeler, som rask tilgang til svar på laboratorieprøver fra sykehuset og muligheten til å logge seg på og høre på legens diktat i Tromsø, selv om det enda ikke er skrevet inn i journalen.

- Vi sender også henvisninger elektronisk og kan lese svar på konsultasjoner i Tromsø. Dessuten kan vi scanne CTG-registreringer av fødselsriene og fosterets hjerterytme rett inn i journalen. Resultatene kan vi få vurdert av fødselslege i Tromsø hvis vi er usikre, fortsetter hun.
”-Vi scanner CTG-registreringer av fødselsriene og fosterets hjerterytme rett inn i journalen og får resultatene vurdert av fødselslege i Tromsø hvis vi er usikre.”

Dermed slipper de å bekymre seg om eventuelle forsinkelser med å få ført disse opplysningene inn i journalen i Tromsø. Og det er hensiktsmessig når den gravide er på vei hjem igjen til Nord-Troms og skal få videre oppfølging på Sonjatun. Det gjør jordmødrene bedre forberedt på hvilke utfordringer som venter dem fram til fødselen.

Som et vaktskifte

Dersom det blir snakk om en komplisert fødsel må vi sende den gravide inn til Tromsø. Da har vi allerede oppdatert journalen. Da har fødeavdelinga på sykehuset tilgang til alle opplysningene om hva vi har gjort så langt..

- Det blir mer som et vaktskifte enn å overføre henne til en annen del av helsevesenet, smiler Johansen til slutt.

Relaterte saker...