Erfaringsseminar på Sunnaas

Sunnaas sykehus HF går nye veier: Sunnaas sykehus HF har gleden av å invitere til et erfaringsseminar om telemedisin i rehabilitering:

TID: Fredag 2. juni 2006 kl. 1130-1530,
STED: Sunnaas sykehus HF, 1450 Nesoddtangen
Halvdagsseminaret vil fungere som en workshop med formidling av erfaringer og resultat fra prosjektet ”Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – utvidet oppfølging av personer med varig funksjonshemning”.

Sunnaas sykehus HF er gjennom dette prosjektet i stand til å gi et nytt rehabiliteringstilbud, der vi ved hjelp av bredbåndsteknologi skaper en ny samhandlingsarena mellom pasienter og helsepersonell.

  • Dette er i tråd med regjeringens politikk, og Sosial- og helsedepartementets handlingsplan
    ”Samspill 2007”, der tilrettelegging av tjenester for funksjonshemmede er nevnt som et spesielt satsningsområde, sier administrerende direktør Einar Magnus Strand.  Han understreker at dette vil gi besparelser for helsevesenet på sikt.

Målgruppen for seminaret er ledere i helseforetak og kommunehelsetjenesten, prosjektdeltakere i prosjektet, fagpersoner i klinikk, administrasjon, IT, informasjon og andre som er interessert i utvikling av nye helsetjenester og administrative rutiner som bruker moderne bredbåndsteknologi og Norsk Helsenett.

For mer informasjon, se invitasjon og program på program.

Seminaret vil bli overført på Norsk Helsenett, for dem som ikke har anledning til å reise til Sunnaas. De må melde seg på ved å gå inn på hjemmesiden til Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no eller hjemmesiden til Nasjonalt Senter for Telemedisin www.telemed.no.

For nærmere informasjon kontakt: Anne Merete Driveklepp på e-post annemerete.driveklepp@sunnaas.no eller mobil 91395410.

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus i rehabilitering. Våre hovedfunksjoner, i tillegg til behandling, er opplæring av pasient og pårørende, veiledning og forskning. Vi er geografisk plassert på tre steder, Nesodden, Askim og i Drøbak. Totalt har vi en kapasitet på 169 senger. Sunnaas sykehus er ett av syv helseforetak i Helse Øst.