EU-ministrene til isbjørnens rike

Lørdag 21. mai reiser 11 av Europas øverste helseledere til Svalbard for å varme opp til EUs årlige e-helsekonferanse som arrangeres i Tromsø, Norge 23. og 24. mai

Blant isbjørner og polarrev i verdens nordligste samfunn, innleder ministrene samtaler om fremtidens helsetjenester ved bruk av IKT som verktøy. Norges helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen er vert for sine europeiske kolleger.

 

Se opp for isbjørn

Om ikke advarselen; se opp for isbjørn er illustrert på veiskilt i Longyearbyen, er nettopp det meldingen til statsrådene når de lander på Svalbard lørdag ettermiddag. Her er det langt større risiko for å stå ansikt til ansikt med isbjørn enn å skades av trafikk. I isbjørnens rike finnes også Nord-Atlanterens største fuglefjell, den spesielle svalbardreinen, polarrev, sel og hval. Noe ministrene får nærhet til under båtturen med kystvaktskipet KV Nordkapp søndag formiddag. Svalbards natur byr også på fascinerende lys, mektige isbreer, spisse tinder og urørte hvite snøflater.

 

Verdens lengste fiberkabler

I dette fargerike samfunnet med drøyt 1800 innbyggere, får ministrene kunnskap om bruk av moderne teknologi gjennom verdens lengste fiberkabler som er lagt på havbunnen fra Andøya i Norge til Svalbard. Den fiberbaserte forbindelse ivaretar Svalbard befolknings og turistenes krav til kvalitet på helsetjenestene gjennom kommunikasjon mellom Longyearbyen sykehus på Svalbard og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, to timers flytur unna. Fiberkablene gir gigakapasitet til verdens nordligste samfunn.

 

EUs ambisjoner for morgendagens helsevesen er at det skal ivareta borgernes økende mobilitet og samtidige krav om tilgjengelige helsetjenester. Nettopp dette demonstreres for ministrene ved Longyearbyen sykehus hvor nytten av kablene synliggjøres gjennom topp moderne helsetjenester som;  webbasert røntgensystem, trombolytisk behandling av hjerteinfarkt og tilgjengelige akuttmedisinske tjenester via kobling mot Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Dette kommer lokalbefolkningen så vel som tilreisende, utenlandske turister til gode.