EU toppmøte om telemedisin i Tromsø

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal 23. og 24. mai 2005 være operativ arrangør for den årlige EU-konferansen om e-helse som er lagt til Tromsø. Over 40 ministere fra 30 land er invitert til Tromsø og til sammen ventes over 400 deltakere til arrangementet som kan bli en av de store begivenheter på den politiske arena i nord.
- Konferansen har aldri tidligere vært arrangert utenfor EU. Dette er en tillitserklæring til Norge og Tromsø og viser at vi ansees å ligge langt fremme i utviklingen av IKT i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Gabrielsen.


Konferansen vil fokusere på folkehelse og blant annet se på hvordan en kan bedre tilgjengeligheten og kvaliteten på helsetjenestene, pasientsikkerheten og produktiviteten. Også spørsmålet om hvordan helsetjenestene kan ivareta pasienter og publikums behov på en bedre måte, samtidig som en øker kunnskapen om helse i befolkningen, vil være tema for konferansen. I tillegg vil en også se på muligheter for å lette personell- og pasientmobiliteten i og mellom landene og derigjennom møte nye utfordringer som følge av økt mobilitet i Europa.

-Ved å holde konferansen i Tromsø kan vi synliggjøre for resten av Europa det gode norske arbeidet som skjer innenfor e-helse, sier Gabrielsen. - Dette gir også muligheter for internasjonalt samarbeid som kan bidra til nye løsninger på feltet.


Nasjonalt Senter for Telemedisin i Tromsø skal være den lokale arrangør som skal ta seg av det praktiske opplegget for Helse- og omsorgsdepartementet.

-Dette er stort for oss å være med på. Vi ønsker selvsagt å bruke anledningen til å profilere telemedisinmiljøet i Tromsø. Vi velger å tolke det som en anerkjennelse til det arbeid som har vært nedlagt i det telemedisinske miljø i nord i en tiårsperiode, sier senterleder Steinar Pedersen.