Europa jobber for kronikerne

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) deltar i EU-prosjektet Chromed. Målet er å forbedre livskvaliteten for eldre kronikere, og samtidig senke helsekostnadene forbundet med pasientgruppen.

 

chromed.png- Europa setter i gang en storskala klinisk studie for å både utvikle og evaluere kliniske protokoller og organisasjonsmodeller basert på nye teknologier. Studien skal evaluere effekten av et styringssystem for helse og livsstil for pasienter som lider av flere kroniske sykdommer samtidig, forteller prosjektleder Paolo Zanaboni ved NST.

Teknologi som hjelper

Prosjektet skal teste en teknologisk løsning for lidelser som er svært utbredt hos eldre pasienter, og som svekker livskvaliteten deres betraktelig: KOLS i tillegg til hjertesvikt og søvnapné.

Både velkjente og nyutviklede enheter skal brukes i kombinasjon med en plattform for å innhente og prosessere nyttige kliniske data. Enhetene tilpasses hver pasients tilstand. Plattformen blir en PC med berøringsskjerm. 

Testes i Europa

I mer enn ni måneder skal en internasjonal randomisert studie gjennomføres på 300 pasienter i fem europeiske regioner: England, Estland, Slovenia, Spania og Sverige.

- Prosjektet ledes fra Italia hvor også teknologien som skal testes er utviklet, og i Norge skal vi analysere kostnadseffektiviteten, forteller Zanaboni.

Kontakt:

Prosjektleder: Paolo Zanaboni, tlf.: 414 09 600.

Prosjektdeltakere: Trine Bergmo, tlf.: 480 03 565, og Heidi Åsheim-Olsen, tlf.: 906 60 177.

For mer informasjon, gå til prosjektets nettside.

 

Teknologiske løsninger

 • RESMONPRO: lungevolummåling
 • WRIST CLINIC: alt-i-ett trådløs monitorering for hjerterytme, blodtrykk, åndedrett, oksygenmetning, kroppstemperatur
 • Actiwatch: aktivitetsmonitorering
 • Telemonitorering og telekontrollering
 • Interaksjon med berøringsskjerm PC for medikamentpåminnelser og symptomspørreskjema

Prosjektpartnere

 • TeSAN S.p.a., Italy
 • Restech srl, Italy
 • University of Liverpool, United Kingdom
 • Tallinn University of Technology, Estonia
 • University of Barcelona, Spain
 • Uppsala University, Sweden
 • University Hospital of North Norway, Norway
 • University of Lincoln, United Kingdom
 • Bolnisnica Sežana Zavod, Slovenia

 

Finansiering

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1