Få fart på elektronisk henvisning!

Sosial- og helsedirektoratet, Helse Midt-Norge, KITH og NST inviterer
til seminar hvor målet er å bidra til økt utbredelse av elektronisk
henvisning og epikrise.
Seminaret legges opp som en læringsarena der erfaringer fra regionene/HFene vil bli presentert.

Noen tema vil være:
  • Viktige forutsetninger
  • Hvordan komme i gang
  • Erfaringer med bruk sett fra en sykehuslege og en primærlege
  • Organisatoriske utfordringer
Målgruppen er beslutningstakere og ansatte på RHF og HF nivå.

Program og påmeldingsskjema finner du på www.telemed.no/henvisningsseminar.

Kontaktpersoner er Heidi Jacobsen, tlf 915 64 694, Eirill Pettersen Buvik , tlf. 957 06 889