Fjernundervisning våren 2004

Vårens utgave av Nasjonal katalog for fjernundervisning er nå publisert med mange spennende forelesninger, kurs og samarbeidsforum for helsepersonell. Noen tilbud er tverrfaglige og andre er rettet mot spesifikke yrkesgrupper. Tilbudene dekker et bredt spekter innen ulike fagområder og et økende antall tilbud retter seg mot både 1. og 2.linjetjenesten. Teknologien som benyttes er videokonferanse og ulike nettbaserte løsninger. Se link www.undervisningskatalogen.no.
Målet med å utgi undervisningskatalogen er å samle og koordinere helserelaterte kurs og utdanningstilbud. På denne måten ønsker vi å bidra til å synliggjøre eksisterende tilbud og samtidig ønske nye ideer velkommen. Vår satsning på kompetanseutvikling har til hensikt å hjelpe deg med å tilrettelegge fagtilbudene ved hjelp av teknologi. Dersom du ønsker å bidra eller delta i undervisning, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktperson: Undervisningskoordinator Vibeke Flyktjær. E-post: vibeke.flytkjaer@telemed.no. Tlf.91559172