Flere og flere bruker e-læring

I løpet av 2011 økte bruken av e-læring gjennom helsekompetanse.no med 40 prosent. Nå fremstår nettstedet i ny og forbedret design.
– Systemet er helt nytt og er i langt større grad fremtidsrettet. Designet og brukergrensesnittet til læringsplattformen er endret til det bedre. Nå kan man lettere finne frem i forhold til de kompetansetilbudene vi har, samt lettere finne frem til hvordan man skal lage e-læringsprogrammer, forteller leder for Helsekompetanse Kirsten Eriksen.

Skal støtte mobile enheter

Kompetansetilbudene er utviklet og eies av forskjellige kompetansemiljø fra hele landet, som ønsker å dele sin kompetanse med andre. Per i dag er 80 e-læringstilbud tilgjengelig via nettstedet. Det jobbes kontinuerlig med forbedring av plattformen og innholdet slik at det blir enda mer tilgjengelig for brukerne. Teknologiutviklingen går raskt, og Helsekompetanse.no skal til enhver tid levere en fremtidsretta læringsplattform til brukerne. – Løsningene våre skal ikke bare brukes i et klasserom, men også på toget, bussen eller hjemme. De skal støtte mobile enheter, understreker Eriksen.
Kirsten
Leder for Helsekompetanse Kirsten Eriksen.

Økt tilgang

I løpet av 2011 hadde nettstedet en dramatisk vekst. – Etterspørselen etter tjenesten vår har økt, både for de som ønsker å delta og de som ønsker å dele kompetanse. I fjor økte bruken av systemet med 40 prosent. Dette viser at kompetansebehovet absolutt er til stede, og flere og flere ser på muligheten til å bruke e-læring for å dele kompetanse med flere. Et eksempel er e-læringskurset «Mangfold og muligheter» som på kort tid hadde 2500 brukere. Daglig leder Jarle Eknes i Samordningsrådet for utviklingshemmede, er ansvarlig for e-læringskurset. – Valg av e-læringstjeneste var helt åpenbar. Helsekompetanse sin ide om å tilrettelegge for åpenhet og deling av kurs gratis til de som har behov for det, passet med vår ideologi. Vi har en kompetanse som mange kan har behov for, utfordringen har vært å nå ut til alle, sier Jarle Eknes. – Flere har oppdaget mulighetene, og flere trenger hjelp for å komme i gang med utvikling, forteller Eriksen. – Vi hjelper med å se sammenhengen mellom teknologi, organisasjon og pedagogikk. Dette er viktig for å få til god læring. Vi har veldig lite support henvendelser og det kan tyde på at brukergrensesnittet er enkelt.

Samhandlingsreformen

Eriksen peker på e-læring som et viktig verktøy i realiseringen av samhandlingsreformen. Det langsiktige målet for helsemyndighetene er at diagnostisering og rehabilitering skal foregå ute i kommunene og nye tjenester skal bygges opp. Det vil derfor være behov for kompetansebygging i hver enkelt kommune og få til gode samhandlingsløsninger mellom kommune og sykehusene.

– Vi skal få til en sømløs helsetjeneste. Vi vet at kommunene sliter med å få tak i helsefaglige arbeidere. Da må vi tenke smart og bruke teknologi som helsekompetanse.no for å få kompetansen ut til de som trenger det, forteller Eriksen. Hun understreker imidlertid at kompetansebygging ikke bare skal gå én vei. Spesialisthelsetjenesten har like mye å lære av kommunene som vice versa. I tillegg er kompetansen den enkelte kommunen sitter med uvurderlig for andre kommuner.

– Bruk av e-læringsløsninger for å få til dette er nødvendig. Mange kommuner er godt i gang, så det er bare å brette opp armene og komme i gang. Teknologi er fremtiden, den er kommet for å bli og det er gøy å samarbeide med flere for å øke egen kompetanse.

 

Fakta

• Helsekompetanse.no er et verktøy for utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud. Her finner du oversikt over eksisterende nettbaserte kurs, etter- og videreutdanninger, fagnett og videokonferanseforelesninger som du kan delta i.

• Dersom du ønsker å utvikle egne nettbaserte kompetansetilbud kan våre guider, kurs, informasjonsmateriell og vår kompetanse være nyttig for deg som ønsker å komme igang.

• NST har et e-læringsteam med tverrfaglig kompetanse som kan bidra i hele, eller deler av prosessen i utvikling og gjennomføring av nettbaserte kompetansetilbud, fra idé - kartlegging - planlegging - utvikling - til gjennomføring - evaluering og support.