Prosjekter: Forebygging og egenmestring

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
CADMOS - Connecting Children and Adolescents with Type 1 Diabetes in Rural Areas 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Svein-Gunnar Johansen
eCAP (eHelse i barne- og ungdomspsykiatri) 2015 - 2018 Psykiatri Elin Breivik
Mastermind 2014 - 2017 Psykiatri Erlend Bønes
USECARE - Utprøving av en elektronisk kommunikasjons- og egenmestrings løsning for kroniske pasienter og deres pårørende 2015 - 2016 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
En studie av fjernmonitorering av kronisk hjertesvikt-pasienter i hjemmet 2011 - 2015 Kroniske sykdommer Artur Serrano
Virtuelle tjenester i Vardesenteret 2011 - 2011 Teknologi Tove Normann
Bedre samarbeid og pasientmedvirkning rundt smertebehandling i Helse Nord 2011 - 2012 Samhandling Tove Normann
Nært og Kjært 2011 - 2013 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Join-In - Redusert sosial isolasjon for eldre gjennom sosiale nettverk, data- og treningsspill. 2010 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
MyHealthService – personlig helseteknologi for kronisk syke eldre 2007 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Nettbasert Spinning – motiverende og sosial sykkeltrening hjemme 2012 - 2014 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
IS-ACTIVE: motivasjon til økt fysisk aktivitet i hverdagen med bevegelsessensorer og mobile enheter 2009 - 2012 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Innsamling og sammenstilling av personlige diabetesdata 2009 - 2012 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Digitalisering av snitt ved klinisk patologi UNN 2012 - 2012 Patologi Elisabeth Ellefsen Sjaaeng
Gruppe Utdanning og Mobiltelefoner innen Diabetes 2014 - 2016 Kroniske sykdommer Taridzo Chomutare
Datasystem for vurdering av forstadier til livmorkreft 2011 - 2011 Teknologi Eva Henriksen
Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter. En multisenter randomisert kontrollert studie (iTrain-study) 2014 - 2017 Rehabilitering Paolo Zanaboni
United4Health - pilot Nord-Norge 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
Spill og lær med diabetesvenner 2013 - 2015 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
RemoDem - Støtte for personer med demens i fjerntliggende områder 2012 - 2014 Samhandling Elin Breivik
CHROMED 2012 - 2015 Kroniske sykdommer Undine Knarvik
Pasientorientert IKT: Policy og praksis 2006 - 2010 Pasientkommunikasjon Hege K. Andreassen
MOMENTUM - Europeisk momentum for tilgjengeliggjøring av telemedisinske løsninger i daglig virke 2012 - 2014 Teknologi Siri Bjørvig
ITTS - Implementering av transnasjonale telemedisinske løsninger 2011 - 2013 Internasjonalt samarbeid Undine Knarvik
Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste 2011 - 2014 Rehabilitering Paolo Zanaboni
VCSTD - Virtuell Klinikk for seksuelt overførbare sykdommer 2011 - 2013 Teknologi Elia Gabarron
Sosiale Medier innen Diabetes 2011 - 2013 Kroniske sykdommer Gunnar Hartvigsen
eRehab 2010 - 2014 Rehabilitering Konstantinos Antypas
Brukerforum 3.0 2012 - 2014 Samhandling Halgeir Holthe
Evaluering av rus-og psykiatritjenesten i Tromsø kommune 2011 - 2011 Psykiatri Frank Larsen
Språktrening Rett Hjem 2011 - 2012 Rehabilitering Erlend Bønes
Motivasjon med mobil 2009 - 2012 Kroniske sykdommer Erlend Bønes
M3 - Mobile Medical Mentor 2012 - 2015 Videokonferanse Johan Gustav Bellika
Sense-Park 2011 - 2014 Teknologi Frank Larsen
DiaFoto - Diabetes fotsår, elektronisk veiledning til kommunene 2010 - 2012 Kroniske sykdommer Eva Skipenes
Diastat - Modell-drevet egenbehandling av diabetes type 1 2012 - 2014 Kroniske sykdommer Stein Olav Skrøvseth
I likevekt med IKT 2012 - 2014 Forebygging Rigmor Furu
Når krisen rammer - RVTS sitt e-læringskurs for medlemmer i psykososiale kriseteam i kommunene 2011 - 2012 E-læring Torbjørg Lindquist
Renewing Health 2010 - 2012 Internasjonalt samarbeid Astrid Grøttland
RTF - Regionalt Telemedisinsk Forum 2010 - 2012 Nettverksbygging Elin Breivik
Fagskolen 2009 - 2009 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Utvikling av e-læringsmodul for bruk av Unique Sampro og Individuell plan 2008 - 2008 E-læring Eirik Øvernes
Min helse som senior 2008 - 2010 Pleie og omsorg Eli Arild
Hjelp det klør 2008 - 2009 Dermatologi Vibeke Flytkjær
Persona - sosial inkludering og selvstendighet for eldre 2007 - 2010 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Cogknow: hjelper mennesker med lett demens å styre sin hverdag 2006 - 2009 Pleie og omsorg Halgeir Holthe
Telemedisin i rehabilitering 2007 - 2010 Rehabilitering Bodil Bach
Kompetanseutvikling i temaet sykelig overvekt 2007 - 2008 Kroniske sykdommer Rigmor Furu
Rehabiliteringsnettverket Midt-Troms 2008 - 2009 Rehabilitering Heidi Gløtta Kristiansen
Selvhjelp ved bruk av mobilt IKT-verktøy 2005 - 2008 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Pilotprosjekt rehabilitering - telemedisin 2005 - 2006 Rehabilitering Bodil Bach
Opptur - Røykfri på Internett 2006 - 2008 E-læring Silje Camilla Wangberg
Nettbasert kurs om PKU-behandling 2005 - 2006 E-læring Vibeke Flytkjær
Mobile e-helsetjenester for funksjonshemmede og kronikere 2005 - 2006 Pleie og omsorg Per Egil Kummervold
Forprosjekt Nasjonal nettverksbygging innen læring og mestring ved hjelp av IKT 2006 - 2006 Nettverksbygging Vibeke Flytkjær
Fagnett Sa-Do 2005 - 2007 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Evaluering av Kompetansenettverk Nordmøre 2005 - 2006 Pleie og omsorg Eirik Øvernes
Ringerinett - Demensomsorg i nettverk 2005 - 2007 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Demensomsorg i Norden - Fagnettverk for kunnskap og erfaringsutveksling 2003 - 2005 Pleie og omsorg Rigmor Furu
Brukermedvirkning i design og utvikling av IKT-baserte helseinformasjonsressurser 2004 - 2006 Rehabilitering Halgeir Holthe
Eksemskole på nett 2005 - 2005 Dermatologi Vibeke Flytkjær
e-Home Health Care @ North Calotte 2004 - 2005 Pleie og omsorg Elisabeth E. Sjaaeng
Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest 2005 - 2006 Samhandling Line H. Linstad
Videokonferanseløsninger i hjemmet 2005 - 2005 Videokonferanse Erlend Bønes
Implementering av elektronisk i henvisning i Nordnorsk Helsenett 2003 - 2004 Teknologi Frank Larsen
e-Post som supplement i kognitiv terapi 2005 - 2005 Pasientkommunikasjon Ellen Kari Christiansen
Systematisering av kunnskap: Økonomiske effekter (internt) 2004 - 2005 Økonomi Elin Breivik
MinHelsestasjon - En bredbåndsbasert infrastruktur for hjemmebaserte helsetjenester 2005 - 2006 Rehabilitering Tatjana M. Burkow
Alternative brukergrensesnitt for helserelaterte tjenester på mobile terminaler 2004 - 2004 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
IKT og myndiggjøring 2003 - 2003 Pasientkommunikasjon Hege K. Andreassen
Kirurgen 3 2000 - 2003 Teknologi Per Hasvold
Distriktsmedisinsk senter med telemedisin 2002 - 2003 Samhandling Elin Johnsen
Lær demens med bredbånd 2002 - 2004 E-læring Rigmor Furu
Praksisnær nettbasert kunnskapsformidling til helsepersonell 2003 - 2004 Samhandling Elin Johnsen
Automatisert blodsukkerdata til helsepersonell 2005 - 2005 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
Digital diabetesopplæring 2005 - 2005 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
eHealth in the Northernmost Regions of Europe 2002 - 2003 Pleie og omsorg Siri Bjørvig
Økonomisk evaluering av tjenester i Nordnorsk helsenett 2003 - 2003 Økonomi Elin Breivik
Automatisert måling av blodsukker 2002 - 2004 Kroniske sykdommer Eirik Årsand
PKI i helsenett 2001 - 2001 Sikkerhet Eva Henriksen
SMIP: Sikker Mobil Internet Protocol 2001 - 2003 Sikkerhet Siri Bjørvig
Befolkningsundersøkelser 2000 - 2002 Teknologi Hege K. Andreassen
Datasikkerhet 2001 - 2001 Sikkerhet Eva Henriksen
Telefonbasert selvhjelpsgruppe 1996 - 2001 Rehabilitering Hege K. Andreassen
ØyeNett 2001 - 2002 E-læring Tatjana M. Burkow
Elvira - Nettbasert pasientinformasjonssystem 2001 - 2001 Teknologi Johan Gustav Bellika
DiPato 2000 - 2004 Teknologi Johan Gustav Bellika
Strålt 2002 - 2003 Radiologi Tatjana M. Burkow
Psykisk helse på Internett 1999 - 2000 Psykiatri Jan-Are Kolset Johnsen