Forebygging og egenmestring

Oversikt over ansatte i denne avdelingen

Se lista her

Oversikt over prosjekter i denne avdelingen

Se lista her

Fremtidens helseutfordringer endrer seg. Befolkningen blir stadig eldre, mens kroniske sykdommer og sykdommer relatert til livsstil øker i omfang.

Gjennom satsing på pasientrettet IKT-tjenester og velferdsteknologi gjør NST det lettere for hver enkelt å ta vare på egen helse. I tråd med ønsker fra myndighetene, jobber NST for økt kunnskap om, og for å fremme bruk av slik teknologi blant personer med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser.

NST har gjennom et titalls år vært en attraktiv partner i EU-prosjekter som utvikler og piloterer løsninger som gir pasienten mulighet til selv å følge opp, kontrollere og ta ansvar for egen helse og sykdom. Pasientens egenmestring og elektronisk kommunikasjon med helsepersonell er sentrale områder av vår prosjektportefølje.

Seksjoner

Forebygging og egenmestring er delt i to seksjoner: "HOPE - hjemmebaserte tjenester og personlig helse" og "Personlige helsesystemer".

Personlige helsesystemer

Les mer om seksjonen her