Forebygging og egenmestring

Utvikling av og forskning på pasientsentrerte IKT-tjenester og velferdsteknologi som gjør det lettere for hver enkelt å ta vare på egen helse.

Fremtidens helseutfordringer endrer seg. Befolkningen blir stadig eldre, mens kroniske sykdommer og sykdommer relatert til livsstil øker i omfang.

Gjennom satsing på velferdsteknologi gjør NST det lettere for hver enkelt å ta vare på egen helse. I tråd med ønsker fra myndighetene, jobber NST for økt kunnskap om, og for å fremme bruk av velferdsteknologi (eller personlige helsesystemer) blant personer med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser.

NST har gjennom et titalls år vært en attraktiv partner i EU-prosjekter som utvikler og piloterer løsninger som gir pasienten mulighet til selv å følge opp, kontrollere og ta ansvar for egen helse og sykdom. Pasientens egenmestring og elektronisk kommunikasjon med helsepersonell er sentrale områder av vår prosjektportefølje.

Få mer informasjon på avdeling for Forebygging og egenmestring.