Fornyet tillit fra WHO

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har fått fornyet tillit fra Verdens helseorganisasjon.

Etter fire år som WHOs samarbeidssenter innen telemedisin og e-helse, har tromsømiljøet siste halvår vært til vurdering i Geneve. NST er nå godkjent som samarbeidssenter for fire nye år, og er fortsatt det eneste i sitt slag i verden. Da NST i 2002 første gang fikk status som WHO samarbeidssenter, foretok helseorganisasjonens øverste leder, Gro Harlem Brundtland (bildet) den høytidelige åpning.

- Fornyelse av samarbeidsavtalen er basert på NSTs faglige kvalifikasjoner, forskning og rapporter samt en plan for fremtidige satsningsområder, skriver WHO’s seniorrådgiver Anne Marie Worning i avdeling for utvikling og implementeringsarbeid i fornyelsesbrevet.

- Konkret innebærer det at WHO bruker oss i internasjonale spørsmål omkring telemedisin og e-helse. Det kan være alt fra å svare på konkrete spørsmål til større oppdrag der NST kartlegger muligheter for bruk av telemedisin i et av WHOs medlemsland, sier Tove Sørensen. Hun er leder for WHO-arbeidet ved NST.

Internasjonal anerkjennelse
Siden utnevnelsen som WHOs samarbeidssenter i 2002, har telemedisinmiljøet i Tromsø blitt kontaktet av mange internasjonale aktører. For NST er det først og fremst et kvalitetsstempel å samarbeide med Verdens helseorganisasjon. Det gjør senteret til en interessant partner internasjonalt.
Et eksempel er studien om trender for bruk av e-helsetjenester blant befolkningen i Europa. Denne befolkningsundersøkelsen ledes fra Tromsø og er delfinansiert av Europakommisjonens helseavdeling. Studiens innledende forberedelser startet i juni 2005 og resultatene forventes å foreligge i 2008.
Undersøkelsen har sitt utspring fra en tilsvarende undersøkelse om nordmenns bruk av Internett til helseformål som NST har gjennomført to ganger tidligere.

Palestina og Kambodsja
Som WHO-partner har NST aktivt arbeidet for å spre kunnskap om telemedisin og e-helse i en rekke land i hele verden. NST har utført flere forprosjekt innenfor kompetanseutvikling og e-læring, eksempelvis i Kambodsja og i Palestina.

- Vi har blant annet kartlagt muligheter for å etablere et samhandlingsnettverk mellom fire rehabiliteringssykehus på Vestbredden og i Gaza. Utenriksdepartementet har nå gitt tilsagn om 4 millioner kroner i støtte for å gjennomføre dette. Et annet resultat av vår kompetansespredning har resultert i utvikling av et nettbasert utdanning for ortopediingeniører i Kambodsja, sier Tove Sørensen

HIV/Aids i Sør-Afrika
Gjennom samarbeidet med WHO får telemedisinsenteret anledning til å jobbe med problemstillinger og forskningsmiljøer man ellers ikke ville hatt tilgang til. Et eksempel er utvikling av mobile e-helsesystemer i behandlingen av AIDS-pasienter i Sør-Afrika.
NST er delaktig i et kartleggingsarbeid sammen med Cell Life i Sør-Afrika for å undersøke om moderne teknologi kan gjøre livet lettere for de mange som er berørt av HIV og Aids.